กิจกรรมทางด้านวิชาการ

กิจกรรมทางด้านวิชาการ

มีความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ควา มงามผ่านการวิจัยอย่างต่อเนื่องและประสบการณ์ในการรักษาคน ไข้ที่หลากหลาย

กิจกรรมทางด้านวิชาการ

กิจกรรมทางด้านวิชาการ
มีความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ควา มงามผ่านการวิจัยอย่างต่อเนื่องและประสบการณ์ในการรักษาคน ไข้ที่หลากหลาย

 

Plastic and Reconstructive Surgery

Dr. Kim, Tae-Gyu

V-Line Square Jaw Surgery Using Inverted V-Shape Osteotomy

2014-08-08 Braun

(2014)KSAPS’s International Conference

Dr. Kim, Tae-Gyu

  Quick Malar Reduction through 30‐Min Malar Fixation Method         

2014-06-10 Braun

2013[PRS]Plastic and Reconstructive surgery

Dr. Kim, Gui-Rak

                                                     Rhinoplasty after Double Jaw Surgery and for Correcting Protruded Mouth, Usi

2014-08-08 Braun

(2013)KSAPS’s International Conference

Dr. Kim, Gui-Rak

                                                             Rhinoplasty Using 3D‐CT Scan        

2014-05-07 Braun

(2013)KSAPS’s International Conference

Dr. Kim, Tae-Gyu

V‐Line Genioplasty Using Inverted V‐Shape Osteotomy

2014-05-07 Braun

(2013)KSAPS’s International Conference

Dr. Kim, Tae-Gyu

3D Lifting‐Rotation Malar Reduction through Outer‐Fixation

2014-05-07 Braun

2013年欧洲外科学会组织年 欧洲外科学会集(European Surgical Research) 论文刊登

博朗温整形外科

: 对胸部假体的研究 The Effect of Antiadhesion Barrier Solution on the Capsule Formation after Insertion of Silicone implants in a White Rat Model

2014-05-07 admin

2012[PRS]Plastic and Reconstructive Surgery

Dr. Kim, Gui-Rak Dr. Lee, Jung-Hoon

Paper on Rhinoplasty Revision ofAlar Retraction

2014-05-07 Braun

2012年大韩整形外科学会 国际学术大会发表

博朗温整形外科

70th Congress of the Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons, 2012 Nov : 对胸部再建术的发表 cases of the Breast Reconstruction in the Augmented Breast

2014-05-07 admin

2012年大韩整形外科学会 国际学术大会发表

博朗温整形外科

70th Congress of the Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons, 2012 Nov : 对胸部缩小手术的研究  Versatility of Vertical Reduction Mammoplasty using Various Pedicles

2014-05-07 admin

2012年大韩整形外科学会 国际学术大会发表

博朗温整形外科

70th Congress of the Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons, 2012 Nov : 为骨折的患者做鼻整形 Minimal Packing methods in rhinoplasty with nasal bone fracture

2014-05-07 admin

2011年大韩整形外科学会 国际学术大会发表

博朗温整形外科

69th Congress of the Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons, 2011 Nov : 颧骨缩小术-利用梯形切除的回转式颧骨缩小术

2014-05-07 admin

 
1
 
2