การย้ายไขมันใต้ตาแบบคู่

การย้ายไขมันใต้ตาแบบคู่

ใต้ตาบวมปูด
ขจัดสาเหตุหลักที่ทำให้สายตายาว

การย้ายไขมันใต้ตาแบบคู่ที่ช่วยขจัดความมืดของขอบตาออก

เมื่อความแก่ชรามาเยือน ไขมันใต้ตาก็ถูกสะสมพอกพูนขึ้นหรือสูญเสียความยืดหยุ่นของผิว ดวงตาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนใต้ตาบวม บางคนซู บตอบ ยิ่งหากปล่อยปละละเลยไขมันใต้ตาจะกลายเป็นสาเหตุหลักของริ้วรอย, ร่องน้ำตา หรือใต้ตาคล้ำได้ “ดึงไขมันใต้ตาที่บวมออกมา ! ย้ายไขมันไปไว้ ในส่วนที่ยุบตัว ! เย็บติดที่พังผืดกั้นเบ้าตา-แข็งแรงขึ้น!”ขจัดไขมันใต้ตาและแก้ปัญหาถุงใต้ตาหย่อนได้ในครั้งเดียว

การย้ายไขมันใต้ตาแบบคู่คือ?

การย้ายไขมันใต้ตาแบบคู่บราวน์ เป็นวิธีการศัลยกรรมที่ช่วยขจัดปัญหาความหมองคล้ำแก้ปัญหาเรื่องการเกิดซ้ำ อันเป็นสาเหตุหลักของสายตายาว <กำจัดไขมันใต้ตา + ย้ายไขมันไปไว้ในส่วนที่ผิวหนังยุบตัว, บนเนื้อเยื่อ + เย็บติดที่พังผืดกั้นเบ้าตา>

ก่อน vs หลัง การย้ายไขมันใต้ตาแบบคู่

Before
ใต้ตาคล้ำ/ใต้ตาหย่อน/ใบหน้าดูไม่สดใส/ดูมีอา
After
ดวงตามีความยืดหยุ่น / ใบหน้าสดใส /
ดูอ่อนเยาว์ / มีชีวิตชีวา / น่ารัก

การย้ายไขมันแบบคู่ที่ทำให้ดวงตาดูเด็กขึ้น

ทำให้ดวงตาดูที่หมองคล้ำดูสว่างขึ้น แม้ไม่ได้แต่งหน้า
ใต้ตามีผลให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์, มีความยืดหยุ่น ,มีมิติ และดูมีชึวิตชีวา

กรณีที่จำเป็นต้องย้ายไขมันใต้ต
าแบบคู่ ตามรูปแบบของบราวน์

case1

ไขมันใต้ตา บวม ปูดออกมามากเกินไป

case2

ไขมันใต้ตาไม่มีเลย ทำให้รอบดวงตาดูซูบ ตอบ

case3

ใบหน้าดูไม่มีมิติ ไม่น่าสนใจ

case4

ใต้ตาคล้ำ เป็นสีเข้ม ชัดเจน

case5

คนที่อยากใบหน้าที่ดูอ่อนเยาว์ เหมือนได้เกิดใหม่

case6

คนที่มีริ้วร้อยใต้ตา ผิวหนังขาดความยืดหยุ่น

case7

คนที่ผิวหนังบาง ทำให้มองเห็นผิวหนังใต้ดวงตา เป็นเส้นเลือด

จุดเด่นของการย้ายไขมันใต้ตาแบบคู่

 • 1. การย้ายไขมันใต้ตาแบบคู่ เป็นวิธีการศัลยกรรมที่บราว น์คิดค้นขึ้นเป็นพิเศษ

  นอกจากจะย้ายไขมันส่วนเกินออกไปไว้ใต้ผิ วหนัง-บนเนื้อเยื่อแล้ว ยังทำให้ผนังกั้นแข็งแ รงขึ้นอีกด้วย ! ใต้ตาในแบบของการย้ายไข มันแบบคู่นั้นจะทำให้ใบหน้าดูสว่างขึ้น จะมี การเย็บติดส่วนผนังกั้นเบ้าตา ทำให้ขอบตา มีความยืดหยุ่นขึ้นด้วย

 • 2. ราบเรียบ ไร้แผลเป็น

  ศัลยกรรมโดยการกรีดแผลเพียงเล็กใน ด้าน ในเยื่อตา ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ส่งผลต่อรูปลักษณ์ ภายนอกเลยแม้แต่น้อย

 • 3. ผลข้างเคียง? มั่นใจได้หรือไม่!

  เราได้พิจารณาสภาพดวงตาของแต่ละบุคคล อย่างละเอียดโดยการปรึกษาหารือกันกับบุค ลากรทางการแพทย์ ที่มีประสบการณ์ทางคลิ นิกอย่างกว้างขวาง จึงมีการป้องกันไม่ให้เกิ ดผลข้างเคียงขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยที่อาจเกิดขึ้ นหลังการผ่าตัด

 • 4. ขั้นตอนอย่างง่าย,ได้ผลสูงสุด

  เราจัดเรียงไขมันภายใต้ดวงตาให้กลมกลืนกั บใบหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นผลได้อย่า งชัดเจนในการ ขจัดความหมองคล้ำ และเพิ่ มความยืดหยุ่นภายใต้ดวงตา

 • 5. ขั้นตอนที่ละเอียดอ่อน, ฟื้นตัวเร็ว

  หลังจากการศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานาน เรา ได้ลดระยะเวลาการดำเนินการลงเพื่อการฟื้ นตัวที่เร็วขึ้นหลังการศัลยกรรม ไม่จำเป็นต้ องมีระยะการฟื้นตัวเป็นพิเศษ จึงสามารถใ ช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ

 • 6. หมดกังวลเรื่องการคืนสภาพ

  กรณีของไขมันใต้ดวงตา ยิ่งอายุเพิ่มมากขึ้น ความยืดหยุ่นจะยิ่งน้อยลง จึงมีโอกาสที่จะกลั บคืนสภาพได้สูง แต่ด้วยวิวัฒนาการของบรา วน์ เราใช้เทคนิคการเย็บติดในชั้นเยื่อตา จึง แก้ปัญหาเรื่องการคืนสภาพได้

ศัลยกรรมร่วมกัน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า

ภาพถ่ายก่อนและหลัง

ข้อมูลการศัลยกรรม

 • ระยะเวลา การผ่าตัด

  30

 • วิธีวางยาสลบ

  ยานอนหลับ

 • การพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล

  ไม่จำเป็น

 • ระยะเวลาก ารตัดไหม

  ไม่มี

 • ระยะพักฟื้น

  ไม่มี

การย้ายไขมันใต้ตาแบบคู่

การย้ายไขมันใต้ตาแบบคู่
ใต้ตาบวมปูด ขจัดสาเหตุหลักที่ทำให้สายตายาว

การย้ายไขมันใต้ตาแบบคู่ที่ช่ว ยขจัดความมืดของขอบตาออก

เมื่อความแก่ชรามาเยือน ไขมันใต้ตาก็ถูกสะสมพอกพูนขึ้นหรือสูญเสียความยืดหย นของผิว ดวงตาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนใต้ตาบวม บางคนซูบตอบ ยิ่งหา กปล่อยปละละเลยไขมันใต้ตาจะกลายเป็นสาเหตุหลักของริ้วรอย, ร่องน้ำตา หรือใ ต้ตาคล้ำได “ดึงไขมันใต้ตาที่บวมออกมา ! ย้ายไขมันไปไว้ในส่วนที่ยุบตัว ! เย็บติด ที่พังผืดกั้นเบ้าตา-แข็งแรงขึ้น!” ขจัดไขมันใต้ตาและแก้ปัญหาถุงใต้ตาหย่อนได้ใน ครั้งเดียว้

การย้ายไขมันใต้ตาแบบคู่คือ?

การย้ายไขมันใต้ตาแบบคู่บราวน์ เป็นวิธีการศัลยกรรมที่ช่วยขจัดปัญหาความหมอ งคล้ำแก้ปัญหาเรื่องการเกิดซ้ำ อันเป็นสาเหตุหลักของสายตายาว<กำจัดไขมันใต้ตา + ย้ายไขมันไปไว้ในส่วนที่ผิวหนังยุบตัว, บนเนื้อเยื่อ + ย็บติดที่พังผืดกั้นเบ้าตา>

ก่อน vs หลัง การย้า ยไขมันใต้ตาแบบคู่

Before
ใต้ตาคล้ำ / ใต้ตาหย่อน / ใบหน้าดูไม่สดใส / ดูมีอายุ
After
ดวงตามีความยืดหยุ่น / ใบหน้าสดใส / ดูอ่อนเยาว์ / มีชีวิตชีวา / น่ารัก

การย้ายไขมันแบบคู่ที่ ทำให้ดวงตาดูเด็กขึ้น

ทำให้ดวงตาดูที่หมองคล้ำดูสว่างขึ้น แม้ไม่ได้แต่งหน้า
ใต้ตามีผลให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์, มีความยืดหยุ่น ,มีมิติ และดูมีชึวิตชีวา

กรณีที่จำเป็นต้องย้ายไขมันใต้ตา
แบบคู่ ตามรูปแบบของบราวน์

case1

ไขมันใต้ตา บวม ปูดออกมามากเกินไป

case2

ไขมันใต้ตาไม่มีเลย ทำให้รอบดวงตาดูซูบ ตอบ

case3

ใบหน้าดูไม่มีมิติ ไม่น่าสนใจ

case4

ใต้ตาคล้ำ เป็นสีเข้ม ชัดเจน

case5

คนที่อยากใบหน้าที่ดูอ่อนเยาว์ เหมือนได้เกิดใหม่

case6

คนที่มีริ้วร้อยใต้ตา ผิวหนังขาดความยืดหยุ่น

case7

คนที่ผิวหนังบาง ทำให้มองเห็นผิวหนังใต้ดวงตาเป็นเส้นเลือด

จุดเด่นของการย้ายไขมันใต้ตาแบบคู่

 • 1. การย้ายไขมันใต้ตาแบ บคู่ เป็นวิธีการศัลยกรรม ที่บราวน์คิดค้นขึ้นเป็นพิเ ศษ

  นอกจากจะย้ายไขมันส่วนเกินออก ไปไว้ใต้ผิวหนัง-บนเนื้อเยื่อแล้ว ยัง ทำให้ผนังกั้นแข็งแรงขึ้นอีกด้วย ! ใต้ตาในแบบของการย้ายไขมันแบ บคู่นั้นจะทำให้ใบหน้าดูสว่างขึ้น จะ มีการเย็บติดส่วนผนังกั้นเบ้าตา ทำ ให้ขอบตามีความยืดหยุ่นขึ้นด้วย

 • 2. ราบเรียบ ไร้แผลเป็น

  ศัลยกรรมโดยการกรีดแผลเพียงเล็ก ใน ด้านในเยื่อตา ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ ส่งผลต่อรูปลักษณ์ภายนอกเลยแม้แ ต่น้อย

 • 3. ผลข้างเคียง? มั่นใจได้หรือไม่!

  เราได้พิจารณาสภาพดวงตาของแ ต่ละบุคคลอย่างละเอียดโดยการปรึ กษาหารือกันกับบุคลากรทางการแ พทย์ ที่มีประสบการณ์ทางคลินิกอย่ างกว้างขวาง จึงมีการป้องกันไม่ให้ เกิดผลข้างเคียงขึ้นแม้เพียงเล็กน้อ ยที่อาจเกิดขึ้นหลังการผ่าตัด

 • 4. ขั้นตอนอย่างง่าย, ได้ผลสูงสุด

  เราจัดเรียงไขมันภายใต้ดวงตาให้ก ลมกลืนกับใบหน้าอย่างมีประสิทธิภ าพ เห็นผลได้อย่างชัดเจนในการ ข จัดความหมองคล้ำ และเพิ่มความยื ดหยุ่นภายใต้ดวงตา

 • 5. ขั้นตอนที่ละเอียดอ่อน, ฟื้นตัวเร็ว

  หลังจากการศึกษาวิจัยมาเป็นเวลาน าน เราได้ลดระยะเวลาการดำเนินก ารลงเพื่อการฟื้นตัวที่เร็วขึ้นหลังกา รศัลยกรรม ไม่จำเป็นต้องมีระยะกา รฟื้นตัวเป็น พิเศษ จึงสามารถใช้ชีวิ ตประจำวันได้อย่างปกติ

 • 6.หมดกังวลเรื่องการคืนสภาพ

  กรณีของไขมันใต้ดวงตา ยิ่งอายุเ พิ่มมากขึ้น ความยืดหยุ่นจะยิ่งน้อย ลง จึงมีโอกาสที่จะกลับคืนสภาพไ ด้สูง แต่ด้วยวิวัฒนาการของบราวน์ เราใช้เทคนิคการเย็บติดในชั้นเยื่อต า จึงแก้ปัญหาเรื่องการคืนสภาพได้

ศัลยกรรมร่วมกัน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า

ภาพถ่ายก่อนและหลัง

ข้อมูลการศัลยกรรม

 • ระยะเวลาการผ่าตัด

  30

 • วิธีวางยาสลบ

  ยานอนหลับ

 • การพักรักษาตัว
  ในโรงพยาบาล

  ไม่จำเป็น

 • ระยะเวลาการตัดไหม

  ไม่มี

 • ระยะพักฟื้น

  ไม่มี