ศัลยกรรมแก้ไขหนังตาตก

ศัลยกรรมแก้ไขหนังตาตก

ทักษะทางสุนทรียศาสตร์และเทคนิคของบราวน์จ
ะทำให้คนตาตี่ ดูน่าหงุดหงิด กลับมาสดใสอีกครั้ง

ดวงตาที่กำหนดหนังตากับลูกตาดำ

ใบหน้าดูมีอายุ ตาลอย หรือง่วง
เกิดจากสาเหตุคือ หนังตาหย่อนคล้อย + ตาดำที่ถูกบดบัง (หนังตาตก)

 • กรณีที่ 1

  มองเห็นตาขาวมากกว่าลูกตาดำ, ใบหน้าดูง่วงและไม่สดใส

 • กรณีท 2

  ดวงตาเล็กและใบหน้าดูไม่สดใส

 • กรณีท 3

  มีเนื้อและไขมันบริเวณหนังตาเยอะโด ยกำเนิด หรือใบหน้าดูแก่ลง เพราะกา รตก,หย่อนลงเนื่องจากอายุที่เพิ่มขึ้น

การศัลยกรรมแก้ไขหนังตาตกคืออะไร ?

หนังตาตกเกิดจากกล้ามเนื้อที่ยกหนังตาบนอ่อนแอ ทำให้หนังตาบนตกลงมา ซึ่งอาจเป็นมาแต่กำเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลังเมื่อหนังตาตกลงมาปิดตาดำ ทำใ ห้บดบังทัศนวิสัยในการมอง นอกจากนั้นยังทำให้ใบหน้าดูเหนื่อย ง่วงอีกด้วยในกรณีที่รุนแรงจะทำให้เกิดริ้วรอยบนใบหน้าได้ง่าย เนื่องจากการใช้กล้ามเ นื้อหน้าผากในการช่วยดึงตาขึ้น, เมื่อหนังตาตกจนปิดลูกตา จะทำให้ประสิทธิภาพในการมองเห็นด้อยลง ด้วยเหตุนี้เองจึงแนะนำว่าควรทำการแก้ไขหนังต าตก การศัลยกรรมความงามในแบบของบราวน์ จะช่วยปรับและยกหนังตาขึ้น และเสริมความตึงของกล้ามเนื้อส่วนที่เปิดตาให้แข็งแรง เพื่อให้ดวงตาคม และการมองเห็นชัดเจนขึ้น

“สัดส่วนตาดำที่กำหนดความคมชัดของดวงตา!

หนังตาตก
สัดส่วนตาดำน้อยกว่า 80%
หลังการแก้ไขหนังตาตก
สัดส่วนตาดำ 80~90%

เหตุผลที่ต้องทำการแก้ไขหนังตาตก

1. สูญเสียการมอง เห็น และ สายตาเอี ยง, ตาพร่ามัว”

กรณีที่หนังตาตกลงมาบดบังต าดำ ทัศนวิสัยแคบ อาจส่งผลใ ห้ประสิทธิภาพสายตาลดลงได้ โดยเฉพาะปกติแล้ว สายตาไ ม่ค่อยดีเท่าไหร่ , กรณีมีสายต าเอียงหรือตาพร่ามัวร่วมด้วย จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้ารับกา รแก้ไข

2. ริ้วรอยบนหน้าผ าก

กรณีที่มีปัญหาหนังตาตก เนื่อ งมาจากกล้ามเนื้อหนังตาบนอ่ อนแอ เวลาลืมตา-หลับตาต้อง ใช้กล้ามเนื้อบริเวณระหว่างคิ้ว -หน้าผากแทน ในกรณีเช่นนี้ค วามยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อส่วน ที่ลืมตาจะค่อยๆอ่อนแรงลงเรื่อ ยๆ ทำให้เกิดริ้วรอยบนใบหน้า เช่น หน้าผาก เป็นต้น

3. ตาสองข้างไม่เท่า กัน

กรณีที่แรงกล้ามเนื้อทั้งสองข้า งไม่เท่ากัน อันเนื่องมาจากปัญ หาหนังตาตก ส่งผลให้ตาทั้งส องข้างไม่เท่ากันได้เมื่อเราละเ ลยปัญหานี้ เราจะใช้เฉพาะกล้า มเนื้อที่ใช้ได้เท่านั้น มีความเป็ นไปได้ว่าตาทั้งสองข้างที่ไม่เท ่ากันจะมีอาการรุนแรงขึ้นเรื่อ ยๆ

4. หนังตาตกลงมาเ ยอะ

ยิ่งเมื่อเวลาผ่านไป ความยืดห ยุ่นยิ่งต่ำลง หนังตาที่ตกลงจะ ยิ่งตกลงมาเรื่อยๆ เป็นเหตุให้ ริ้วรอยเพิ่มขึ้นตามลำดับ

ประเภทของการศัลยกรรมดวงตา

การศัลยกรรมหนังตาตก” การศัลยกรรมแก้ไขดว งตาด้วยกาวธรรมชาติ การศัลยกรรมแก้ ไขดวงตาชั้นเดียว
ไขมันมากเกินไป หนังตาหนา ชั้นตาสวย ดูเป็นธรรมชาติ การคงไว้ซึ่งตาชั้นเดียวอันทรงเสน่ห์ของตัวเอง
เมื่อต้องการชั้นตาที่ชัดเจนและสวยงาม การศัลยกรรมที่ไม่ทิ้งร่องรอยแผลเป็น ใช้เจาะรูเล็กๆแทนการผ่าตัดให้เป็นเส้นยาว
สัดส่วนลูกตาดำเล็กเกินไป ดวงตาที่ดูเหมือนคนง่วงนอน ดวงตาที่ดูเล็กและอึดอัด

ถ้าต้องการเพียงศัลยกรรมตาสองชั้นโดยไม่ต้องปรับรูปดวงตา?

ศัลยกรรมชั้นตา โดยไม่ต้
องปรับเปลี่ยนหนังตาตก

ดึงหนังตาขึ้น วาดชั้นตา จะดูไม่เป็นธรรมชาติ และยิ่งทำให้สัดส่วนตาดำที่เล็กอยู่แล้ว จะยิ่งเล็กลงไปอีกเมื่อไม่ได้ปรับปรุงกล้ามเนื้อ จะยิ่งมีผลให้ชั้นตาคลายตัวได้เร็วขึ้น
ศัลยกรรมชั้นตา และแก้ไขหนังตาตก

ดึงยกกล้ามเนื้อขึ้น ทำให้สัดส่วนตาดำเพิ่ มมากขึ้น จนได้ดวงตาที่สดใส ชัดเจน ได้ตาสองชั้นที่สวย ชัดเจนอย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องกังวลว่าชั้นตาจะคลายออก.

จุดเด่นของการศัลยกรรมแก้ไขหนังตาตกในแบบของบราวน์

 • แก้ไขอย่างละเอียด

  การแก้ไขหนังตาตกต้องปรับกล้ามเนื้อส่วน ที่เปิดตา เราดำเนินการอย่างละเอียดและปร ะณีต ด้วยความรู้และประสบการณ์อันยาวน าน

 • ผลลัพธ์ขั้นที่

  ไม่ใช่เพียงแก้ไขหนังตาส่วนที่ตกลงมาเท่า นั้น ยังช่วยขจัดปัญหาลดริ้วรอยบนใบหน้า, ทัศนวิสัยในการมองเห็นต่ำ และความรู้สึก รำคาญตาเหมือนคนใส่ขนตาปลอม

 • ผลลัพธ์ถาวร

  เนื่องจากหนังตามีโอกาสสูงมากที่จะตกลงม าอีก ดังนั้นจึงไม่ใช่เพียงการยกเพียงหนังตา ขึ้นเท่านั้น ยังต้องแก้ไขกล้ามเนื้อหนังตาบน ที่เป็นสาเหตุหลักของเปลือกตาที่ตกลงมาด้วย

 • ผลลัพธ์แบบ Baby Face

  แก้ไขริ้วรอยตรงหน้าผาก ! ใบหน้าดูเด็กลงอ ย่างเป็นธรรมชาติด้วยดวงตาที่ดูอ่อนเยาว์กับ หน้งตาที่มีความยืดหยุ่น

 • ฟื้นตัวเร็ว

  ดำเนินการโดยศัลยแพทย์ทางด้านดวงตาที่มี ความสามารถโดยตรง จึงไม่มีอาการบวมห ลังผ่าตัดและฟื้นตัวเร็ว

 • ผลลัพธ์ที่แน่นอน

  ถึงแม้จะไม่เห็นผลที่ต่างจากเดิมมากนัก แ ต่ก็จะได้รับดวงตาที่ชัดเจนและโตมากกว่าเ ดิมแน่นอน

ภาพถ่ายก่อนและหลัง

ข้อมูลการศัลยกรรม

 • ระยะเวลา การผ่าตัด

  1ชั่วโมง

 • วิธีวางยาสลบ

  ยานอนหลับ

 • การพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล

  ไม่จำเป็น

 • ระยะเวลา การตัดไหม

  3~5 วัน หลังจากผ่าตัด

 • ระยะพักฟื้น

  1 สัปดาห์

ศัลยกรรมแก้ไขหนังตาตก

ศัลยกรรมแก้ไขหนังตาตก
ทักษะทางสุนทรียศาสตร์และเทคนิคของบราวน์จะทำ ให้คนตาตี่ ดูน่าหงุดหงิด กลับมาสดใสอีกครั้ง

ดวงตาที่กำหนดหนังตากับลูกตาดำ

ใบหน้าดูมีอายุ ตาลอย หรือง่วง
เกิดจากสาเหตุคือ หนังตาหย่อนคล้อย +
ตาดำที่ถูกบดบัง (หนังตาตก)

 • กรณีที่ 1

  มองเห็นตาขาวมากกว่าลูกตาดำ,
  ใบหน้าดูง่วงและไม่สดใส

 • กรณีที่ 2

  ดวงตาเล็กและใบหน้าดูไม่สดใส

 • กรณีที่ 3

  มีเนื้อและไขมันบริเวณหนังตาเยอะ
  โดยกำเนิด หรือใบหน้าดูแก่ลง
  เพราะการตก,
  หย่อนลงเนื่องจากอายุที่เพิ่มขึ้น

การศัลยกรรมแก้ไข
หนังตาตกคืออะไร?

หนังตาตกเกิดจากกล้ามเนื้อที่ยกหนังตาบนอ่อนแอ ทำให้หนังตาบนตกลงมา ซึ่งอา จเป็นมาแต่กำเนิดหรือเกิดขึ้นภายหลังเมื่อหนังตาตกลงมาปิดตาดำ ทำให้บดบังทัศ นวิสัยในการมอง นอกจากนั้นยังทำให้ใบหน้าดูเหนื่อย ง่วงอีกด้วยในกรณีที่รุนแรง จะทำให้เกิดริ้วรอยบนใบหน้าได้ง่าย เนื่องจากการใช้กล้ามเนื้อหน้าผากในการช่วย ดึงตาขึ้น, เมื่อหนังตาตกจนปิดลูกตา จะทำให้ประสิทธิภาพในการมองเห็นด้อยลง ด้วยเหตุนี้เองจึงแนะนำว่าควรทำการแก้ไขหนังตาตก การศัลยกรรมความงามในแ บบของบราวน์ จะช่วยปรับและยกหนังตาขึ้น และเสริมความตึงของกล้ามเนื้อส่วน ที่เปิดตาให้แข็งแรง เพื่อให้ดวงตาคม และการมองเห็นชัดเจนขึ้น

“สัดส่วนตาดำที่กำหนดความคมชัดของดวงตา!”

หนังตาตก
สัดส่วนตาดำน้อยกว่า 80%
หลังการแก้ไขหนังตาตก
สัดส่วนตาดำ 80~90%

เหตุผลที่ต้องทำการแก้ไขหนังตาตก

 • 1. สูญเสียการมองเห็น และ สายตาเอียง,ตาพร่ามัว

  กรณีที่หนังตาตกลงมาบดบังตาดำ ทัศนวิสัยแคบ อาจส่งผลให้ประสิท ธิภาพสายตาลดลงได้ โดยเฉพาะปกติแล้ว สายตาไม่ค่อย ดีเท่าไหร่ , กรณีมีสายตาเอียงหรือ ตาพร่ามัวร่วมด้วยจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องเข้ารับการแก้ไข

 • 2. ริ้วรอยบนหน้าผาก

  กรณีที่มีปัญหาหนังตาตก เนื่องม าจากกล้ามเนื้อหนังตาบนอ่อนแอ เวลาลืมตา-หลับตาต้องใช้กล้ามเ นื้อบริเวณระหว่างคิ้ว-หน้าผากแ ทน ในกรณีเช่นนี้ความยืดหยุ่นข องกล้ามเนื้อส่วนที่ลืมตาจะค่อยๆ อ่อนแรงลงเรื่อยๆ ทำให้เกิดริ้วรอ ยบนใบหน้า เช่น หน้าผาก เป็นต้น

 • 3. ตาสองข้างไม่เท่ากัน

  กรณีที่แรงกล้ามเนื้อทั้งสองข้างไ ม่เท่ากัน อันเนื่องมาจากปัญหาห นังตาตก ส่งผลให้ตาทั้งสองข้างไ ม่เท่ากันได้เมื่อเราละเลยปัญหานี้ เราจะใช้เฉพาะกล้ามเนื้อที่ใช้ได้เ ท่านั้น มีความเป็นไปได้ว่าตาทั้งส องข้างที่ไม่เท่ากันจะมีอาการรุนแ รงขึ้นเรื่อยๆ

 • 4. หนังตาตกลงมาเยอะ

  ยิ่งเมื่อเวลาผ่านไป ความยืดหยุ่น ยิ่งต่ำลง หนังตาที่ตกลงจะยิ่งตกล งมาเรื่อยๆ เป็นเหตุให้ริ้วรอยเพิ่ มขึ้นตามลำดับ

ประเภทของการศัลยกรรมดวงตา

การศัลยกรรมหนังตาตก การศัลยกรรมแก้ไขดว
งตาด้วยกาวธรรมชาติ
การศัลยกรรมแก้
ไขดวงตาชั้นเดียว
ไขมันมากเกิน ไป หนังตาหนา ชั้นตาสวย ดูเ ป็นธรรมชาติ การคงไว้ซึ่งตาชั้นเดียว อันทรงเสน่ห์ของตัวเอง
เมื่อต้องการชั้นตา ที่ชัดเจนและสวยงาม การศัลยกรรมที่ไม่ ทิ้งร่องรอยแผลเป็น ใช้เจาะรูเล็กๆแทนกา รผ่าตัดให้เป็นเส้นยาว
สัดส่วนลูกตา ดำเล็กเกินไป ดวงตาที่ดูเหมื อนคนง่วงนอน ดวงตาที่ดูเล็กและอึดอัด

ถ้าต้องการเพียงศัลยกรรมตาสอ
งชั้นโดยไม่ต้องปรับรูปดวงตา ?

ศัลยกรรมชั้นตา โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนหนังตาตก

ดึงหนังตาขึ้น วาดชั้นตา จะดูไม่เป็นธรรมชาติ และยิ่งทำให้สัดส่วน ตาดำที่เล็กอยู่แล้วจะยิ่งเล็กลงไปอีกเมื่อไม่ได้ปรับปรุงกล้ามเนื้อ จะยิ่ งมีผลให้ชั้นตาคลายตัวได้เร็วขึ้น
ศัลยกรรมชั้นตา และแก้ไขหนังตาตก

ดึงยกกล้ามเนื้อขึ้น ทำให้สัดส่วนตาดำเพิ่มมากขึ้น จนได้ด วงตาที่สดใส ชัดเจนได้ตาสองชั้นที่สวย ชัดเจนอย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องกังวลว่าชั้นตาจะคลายออก.

จุดเด่นของการศัลยกรรมแก้ไข
หนังตาตกในแบบของบราวน์

 • แก้ไขอย่างละเอียด

  การแก้ไขหนังตาตกต้องปรับกล้ามเ นื้อส่วนที่เปิดตา เราดำเนินการอย่าง ละเอียดและประณีต ด้วยความรู้และ ประสบการณ์อันยาวนาน

 • ผลลัพธ์ขั้นที่ 2

  ไม่ใช่เพียงแก้ไขหนังตาส่วนที่ตกล งมาเท่านั้น ยังช่วยขจัดปัญหาลดริ้ว รอยบนใบหน้า, ทัศนวิสัยในการมอ งเห็นต่ำ และความรู้สึกรำคาญตาเห มือนคนใส่ขนตาปลอม

 • ผลลัพธ์ถาวร

  เนื่องจากหนังตามีโอกาสสูงมากที่จ ะตกลงมาอีก ดังนั้นจึงไม่ใช่เพียงกา รยกเพียงหนังตาขึ้นเท่านั้น ยังต้องแ ก้ไขกล้ามเนื้อหนังตาบนที่เป็นสาเห ตุหลักของเปลือกตาที่ตกลงมาด้วย

 • ผลลัพธ์แบบ Baby Face

  แก้ไขริ้วรอยตรงหน้าผาก ! ใบหน้าดูเด็กลงอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยดวงตาที่ดูอ่อนเยาว์กับหน้งตา ที่มีความยืดหยุ่น

 • ฟื้นตัวเร็ว

  ดำเนินการโดยศัลยแพทย์ทางด้านด วงตาที่มีความสามารถโดยตรง จึงไ ม่มีอาการบวมหลังผ่าตัดและฟื้นตัว เร็ว

 • ผลลัพธ์ที่แน่นอน

  ถึงแม้จะไม่เห็นผลที่ต่างจากเดิมมา กนัก แต่ก็จะได้รับดวงตาที่ชัดเจน และโตมากกว่าเดิมแน่นอน

ภาพถ่ายก่ อนและหลัง

ข้อมูลการศัลยกรรม

 • ระยะเวลาการผ่าตัด

  1ชั่วโมง

 • วิธีวางยาสลบ

  ยานอนหลับ

 • การพักรักษาตัว
  ในโรงพยาบาล

  ไม่จำเป็น

 • ระยะเวลาก
  ารตัดไหม

  3~5 วัน หลังจากผ่าตัด

 • ระยะพักฟื้น

  1 สัปดาห์