127.0.0.1 การศัลยกรรมดวงตาผู้ชาย|Braun Plastic Surgery

การศัลยกรรมดวงตาผู้ชาย

การศัลยกรรมดวงตาผู้ชาย

ทำให้ดวงตาที่สมบูรณ์แบบไม่มีรอยแผลเป็น,
ตาผู้ชาย ไม่สามารถปกปิดได้ด้วยการแต่งหน้า

การศัลยกรรมดวงตาผู้ชายต่างจากกา
รศัลยกรรมดวงตาผู้หญิงโดยสิ้นเชิง!
การศัลยกรรมผู้ชายต้องที่บราวน์

การศัลยกรมดวงตาผู้ชาย บราวน์ จะยังคงประกายตาในแบบผู้ชายไว้, สายตาที่ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ผู้ชายมีโครงสร้างดวงตา เส้นเลือด รวมถึงคว ามหนาของผิวหนังที่แตกต่างกับผู้หญิง เราได้มีการวิเคราะห์ วิจัยอย่างละเอียดทั้ง จากลักษณะภายนอกรวมถึงโครงสร้างภายในร่างกาย บราวน์จึงสามาร ถตอบโจทย์ความพึงพอใจการศัลยกรรมดวงตาผู้ชายได้

การศัลยกรรมดวงตาผู้ชายในแบบของบราวน์ คือ?

1. ได้รับการขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้าทางด้านการศัล
ยกรรมดวงตาจากสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของเกาหลี

การศัลยกรรมแก้ไขดวงตา
โดยกาวธรรมชาติ(ไร้การกรีด)

ได้รับสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าจากสำนักงานทรัพย์สินทาง ปัญญาเกาหลี วิธีการศัลยกรรมที่พิเศษนี้ ศูนย์ศัลยกรรมตกแ ต่งความงามบราวน์ได้ทำการค้นคว้า พัฒนาด้วยตัวเอง

2. นำเสนอการประชุมวิชาการระหว่างประเทศในปี

ศูนย์ศัลยกรมมที่วิจัยเทคโนโลยีที่ก้
าวหน้าของศัลยกรรมดวงตาของ

<นำเสนอการประชุมวิชาการระหว่างประเทศในปี 2013 >
การประชุมทางวิชาการศูนย์ศัลยกรรมความงามทางด้านก
ระโหลกศรีษะแห่งประเทศเกาหลีครั้งที่ 16
การประชุมศัลยกรรมดวงตาของเอเชียครั้งที่ 1

<นำเสนอการประชุมวิชาการระหว่างประเทศในปี 2015 >
การประชุมทางวิชาการศูนย์ศัลยกรรมความงามประเทศเก าหลีครั้งที่ 73
การประชุมทางวิชาการศูนย์ศัลยกรรมความงามทางด้านก ระโหลกศรีษะ

การศัลยกรรมดวงตาผู้ชาย คือ ?

ศูนย์ศัลยกรรมแตกแต่งความงามบราวน์นั้น จะออกแบบดวงตาให้เข้ากับลักษณะของคุณผู้ชาย จึงทำให้มีดวงตาอันทรงเสน่ห์ได้ด้วยวิธีของเรา นอกจาก ขั้นตอนต่างๆจะผ่านการคิดวิเคราะห์อย่างละเอียดทั้งความหนาของชั้นตา, ปริมาณไขมัน, เส้น, สัดส่วนแล้ว เรายังมีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการที่มีทั้งความรู้ และประสบการณ์อันยาวนาน การผ่าตัดจึงไม่มีความต่างแม้เพียง 1 mm และได้ผลลัพธ์ที่ทุกคนพึงพอใจ

ดวงตาผู้ชายที่เหมาะสม

วิธีการศัลยกรรมดวงตาผู้ชาย

การศัลยกรรมดวงตาที่บ่งบอกความเป็นชาย

ด้วยวิธีการกาวธรรมชาติ, ตาสองชั้นบางและดูเป็นธรรมชาติ

01 ด้วยการศัลยกรรมที่ไร้รอยกรีด ทำให้ฟื้นตัวเร็ว
02 ได้เส้นที่ดูเป็นธรรมชาติ ไร้แผลเป็น
03 ยึดเกาะที่ผิวหนัง โอกาสที่จะคลายตัวต่ำ

ดวงตามีเสน่ห์แบบไม่มีชั้น การศัลยกรรมแก้ไขดวงตาสองชั้น 無

01 ตาโตและชัดเจนได้แม้ไม่มีชั้น
02 หมดกังวลเรื่องการคืนสภาพ ด้วยเทคนิคการยึดติดภายในกล้ามเนื้อในแบบของบราวน์
03 การแก้ไขเปลือกตา無 ที่ยังคงสภาพเปลือกตาชั้นนอกที่ทรงเสน่ห์ไว้

การแก้ไขดวงตาด้วยกาวธรรมชาติพร้อมกับแก้ไขชั้นตา

01 ปรับแก้ดวงตาพร้อมกับสร้างชั้นตาไปพร้อมกัน
02 ตาโตและชัดขึ้น
03 แก้ไขดวงตาที่ผ่านการศัลยกรรม, ดวงตาที่ไม่เหมาะสม

การศัลยกรรมตาผู้ชายและผู้หญิง

การศัลยกรรมของผู้หญิงกับผู้ชายเมื่อเทียบกันแล้ว ผู้หญิงจะให้ความสำคัญกับเส้นตาที่สวยงามกับมิติบนใบหน้า ส่วนผู้ชายจะเน้นความเป็นธรรมชาติและ ความสมดุล ซึ่งบราวน์ได้ค้นพบจุดสำคัญในการศัลยกรรมดวงตาชาย ที่จะทำให้ได้ดวงตาดูสดใส ไม่มีตำหนิ เหมือนชั้นตาเดิม

การศัลยกรรมตาผู้ชายที่ดูเป็นธรรมชาติ การศัลยกรรมตาผู้หญิงที่
ดูเป็นสวยเหมือนในละคร
วิธีการศัลยกรรมที่คำนึงถึงความหนาของผิวหนังเมื่อเทียบกับผู้หญิง วิธีการศัลยกรรมที่เหมาะสมกับผิวหนังที่อ่อนโยน
ไม่สามารถแต่งหน้าปกปิดแผลเป็นได้หลังผ่าตัด ฟื้นตัวเร็วหลังศัลยกรรม
เส้นตาเป็นธรรมชาติ รู้สึกเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลย เส้นสวยงาม สมกับความเป็นหญิง
ดวงตาสว่าง สดใส มากกว่าความสูงของเส้นชั้นตา ดูทันสมัย

จุดเด่นของการศัลยกรรมตาผู้ชาย ในแบบบราวน์

ใบหน้าดูอ่อนเยาว์ขึ้น ด้วยการปรับดวงตา

แก้ไขชั้นตาด้านในเพื่อเพิ่มสัดส่วนตาดำอย่างเป็นธรรมชาติ

หรือลดชั้นตาลงมาให้ต่ำกว่าของผู้หญิง, ปรับดวงตาให้ชัดเจน

เข้ากับสัดส่วนใบหน้า แก้ชั้นตาให้ดูมีเสน่ห์, แก้ไขดวงตา,แก้ปัญหาใต้ตาดำคล้ำ, หย่อนคล้อย, เพิ่มเติมส่วนที่ซูบตอบ

ทั้งหมดนี้เราแก้ไขได้ในการศัลยกรรมเพียงครั้งเดียว

ภาพถ่ายก่อนและหลัง

ข้อมูลการศัลยกรรม

 • ระยะเวลา การผ่าตัด

  30 ~ 1 ขั่วโมง

 • วิธีวางยาสลบ

  ยานอนหลับ

 • การพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล

  ไม่จำเป็น

 • ระยะเวลาก ารตัดไหม

  ประมาณ 3~5 วัน

 • ระยะพักฟื้น

  5วันหลังจากผ่าตัด

การศัลยกรรมดวงตาผู้ชาย

การศัลยกรรมดวงตาผู้ชาย
ทำให้ดวงตาที่สมบูรณ์แบบไม่มีรอยแผลเป็น, ตาผู้ชาย ไม่สามารถปกปิดได้ด้วยการแต่งหน้า

การศัลยกรรมดวงตาผู้ชายต่างจากก ารศัลยกรรมดวงตาผู้หญิงโดยสิ้นเชิง!การศัลยกรรมผู้ชายต้องที่บราวน์

การศัลยกรมดวงตาผู้ชาย บราวน์ จะยังคงประกายตาในแบบผู้ชายไว้, สายตาที่ถ่าย ทอดความคิด ความรู้สึก ผู้ชายมีโครงสร้างดวงตา เส้นเลือด รวมถึงความหนาของผิ วหนังที่แตกต่างกับผู้หญิง เราได้มีการวิเคราะห์ วิจัยอย่างละเอียดทั้ง จากลักษณะภา ยนอกรวมถึงโครงสร้างภายในร่างกาย บราวน์จึงสามารถตอบโจทย์ความพึงพอใจก ารศัลยกรรมดวงตาผู้ชายได้

การศัลยกรรมดวงตาผู้ชา
ยในแบบของบราวน์ คือ?

1. ได้รับการขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้าทางด้านการศัล ยกรรมดวงตาจากสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของเกาหล

การศัลยกรรมแก้ไขดวงตา โดยกาวธรรมชาติ (ไร้การกรีด)

ได้รับสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าจากสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาเกาหลี วิธีการศัลยกรรมที่พิเศษนี้ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งความงามบราวน์ได้ทำกา รค้นคว้า พัฒนาด้วยตัวเอง

2. นำเสนอการประชุมวิชาการระหว่างประเทศในปี

ศูนย์ศัลยกรมมที่วิจัยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของศัลยกรร มดวงตาของ

2013
<นำเสนอการประชุมวิชาการระหว่างประเทศในปี 2013 >
การประชุมทางวิชาการศูนย์ศัลยกรรมความงามทางด้านกระโหลกศรีษะแ ห่งประเทศเกาหลีครั้งที่ 16
การประชุมศัลยกรรมดวงตาของเอเชียครั้งที่ 1

2015
<นำเสนอการประชุมวิชาการระหว่างประเทศในปี 2015 >
การประชุมทางวิชาการศูนย์ศัลยกรรมความงามประเทศเกาหลีครั้งที่ 73
การประชุมทางวิชาการศูนย์ศัลยกรรมความงามทางด้านกระโหลกศรี
ษะแห่งประเทศเกาหลีครั้งที่ 18

การศัลยกรรมดวงตาผู้ชาย คือ ?

ดวงตาที่กำหนดใบหน้า.! โดยเฉพาะดวงตาผู้ชาย ต้องชัดเจน และสดใสของผู้ชาย ไม่ขัดกับร่างกาย ศูนย์ศัลยกรรมแตกแต่งความงามบราวน์นั้น จะออกแบบดวงตาใ ห้เข้ากับลักษณะของคุณผู้ชาย จึงทำให้มีดวงตาอันทรงเสน่ห์ได้ด้วยวิธีของเรา นอก จากขั้นตอนต่างๆจะผ่านการคิดวิเคราะห์อย่างละเอียดทั้งความหนาของชั้นตา, ปริ มาณไขมัน, เส้น, สัดส่วนแล้ว เรายังมีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการที่มีทั้งความรู้ และปร ะสบการณ์อันยาวนาน การผ่าตัดจึงไม่มีความต่างแม้เพียง 1 mm และได้ผลลัพธ์ที่ ทุกคนพึงพอใจ

ดวงตาผู้ชายที่เหมาะสม

วิธีการศัลยกรรมดวงตาผู้ชาย

การศัลยกรรมดวงตาที่
บ่งบอกความเป็นชาย

ด้วยวิธีการกาวธรรมชาติ, ตาสองชั้นบางและดูเป็นธรรมชาติ

01 ด้วยการศัลยกรรมที่ไร้รอยกรีด ทำให้ฟื้นตัวเร็ว
02 ได้เส้นที่ดูเป็นธรรมชาติ ไร้แผลเป็น
03 ยึดเกาะที่ผิวหนัง โอกาสที่จะคลายตัวต่ำ

ดวงตามีเสน่ห์แบบไม่มีชั้น การศั ลยกรรมแก้ไขดวงตาสองชั้น 無

01 ตาโตและชัดเจนได้แม้ไม่มีชั้น
02 หมดกังวลเรื่องการคืนสภาพ ด้วยเทคนิคก ารยึดติดภายในกล้ามเนื้อในแบบของบราวน์
03 การแก้ไขเปลือกตา無 ที่ยังคงสภาพเปลือกตาชั้นนอกที่ทรงเสน่ห์ไว้

การแก้ไขดวงตาด้วยกาวธร รมชาติพร้อมกับแก้ไขชั้นตา

01 ปรับแก้ดวงตาพร้อมกับสร้างชั้นตาไปพร้อมกัน
02 ตาโตและชัดขึ้น
03 แก้ไขดวงตาที่ผ่านการศัลยกรรม, ดวงตาที่ไม่เหมาะสม

การศัลยกรรมตาผู้ชายและผู้หญิง

การศัลยกรรมของผู้หญิงกับผู้ชายเมื่อเทียบกันแล้ว ผู้หญิงจะให้ความสำคัญกับเส้น ตาที่สวยงามกับมิติบนใบหน้า ส่วนผู้ชายจะเน้นความเป็นธรรมชาติและความสมดุล ซึ่งบราวน์ได้ค้นพบจุดสำคัญในการศัลยกรรมดวงตาชาย ที่จะทำให้ได้ดวงตาดูสด ใส ไม่มีตำหนิ เหมือนชั้นตาเดิม

การศัลยกรรมตาผู้ช
ายที่ดูเป็นธรรมชาติ
การศัลยกรรมตาผู้หญิงที่
ดูเป็นสวยเหมือนในละคร
วิธีการศัลยกรรมที่คำนึงถึงความห
นาของผิวหนังเมื่อเทียบกับผู้หญิง
วิธีการศัลยกรรมที่เหมาะ
สมกับผิวหนังที่อ่อนโยน
ไม่สามารถแต่งหน้าปกปิ
ดแผลเป็นได้หลังผ่าตัด
ฟื้นตัวเร็วหลังศัลยกรรม
เส้นตาเป็นธรรมชาติ รู้สึก
เหมือนไม่ได้ทำอะไรเลย
เส้นสวยงาม สมกับความเป็นหญิง
ดวงตาสว่าง สดใส มากก
ว่าความสูงของเส้นชั้นตา
ดูทันสมัย

จุดเด่นของการศัลยกรรม
ตาผู้ชาย ในแบบบราวน์

ใบหน้าดูอ่อนเยาว์ขึ้น ด้วยการปรับดวงตา

แก้ไขชั้นตาด้านในเพื่อเพิ่มสัดส่วนตาดำอย่างเป็นธรรมชาติ

หรือลดชั้นตาลงมาให้ต่ำกว่าของผู้หญิง, ปรับดวงตาให้ชัดเจน

เข้ากับสัดส่วนใบหน้า แก้ชั้นตาให้ดูมีเสน่ห์, แก้ไขดวงตา, แก้ปัญหาใต้ตาดำคล้ำ, หย่อนคล้อย, เพิ่มเติมส่วนที่ซูบตอบ

ทั้งหมดนี้เราแก้ไขได้ในการศัลยกรรมเพียงครั้งเดียว

ภาพถ่ายก่อนและหลัง

ข้อมูลการศัลยกรรม

 • ระยะเวลาการผ่าตัด

  30 ~ 1 ขั่วโมง

 • วิธีวางยาสลบ

  ยานอนหลับ

 • การพักรักษาตัว
  ในโรงพยาบาล

  ไม่จำเป็น

 • ระยะเวลาการตัดไหม

  ประมาณ 3~5 วัน

 • ระยะพักฟื้น

  5วันหลังจากผ่าตัด