การแก้ไขหัวนมบอด

การแก้ไขหัวนมบอด

การแก้ไขหัวนมบอดคือ?

หัวนมที่อยู่ในสภาพที่ฝังอยู่ด้านในเต้านมไม่มีหัวนม(จุกนม)นูนออกมา เรียกว่า หัวนมบอดซึ่งมีผลให้มีการดึงรั้งหัวนมลงไปข้างล่าง เช่น สายรัดด้านล่างข องหัวนม ปกติแล้วโครงสร้างที่รองรับหัวนมมีจำนวนมากเลยที่ไม่เพียงพอ มีรายงานว่าผู้หญิงราว 2-3%ที่มีหัวนมบอ หัวนมบอดนั้นนอกเหนือจากปัญ หาเรื่องความงามและในกรณีที่รุนแรง ส่งผลให้เกิดความพิการในการให้นมบุตรได้ รมไปถึงถึงมะเร็งเต้านม

การจำแนกตามระดับของหัวนมบอดและวิธีการศัลยกรรม

 • ในกรณีที่นูนออกมาเมื่อมีกากรระตุ้น สามารถรักษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

  ด้วยการแก้ไขปัญหาวิธีการขยายโครงสร้างเส้นเอ็นที่เป็นเส้นใยผ่าน

 • ในกรณีที่ไม่มีการนูนออกมาเมื่อมีกากรระตุ้น

  ตัดโครงสร้างเส้นเอ็นที่เป็นเส้นใยรวมถึงท่อน้ำเลี้ยงและแก้ไขด้วยการ

*ถึงแม้ว่าจะใช้วิธีการผ่าตัดที่หลากหลายออกไปตามระดับบอดของหัวนม ในกรณีที่มีอาการที่รุนแรง หลังศัลยกรรมอาจจะส่งผลให้ไม่สามารถให้นมบุต

การแก้ไขหัวนมบอด

การแก้ไขหัวนมบอด

การแก้ไขหัวนมบอดคือ?

หัวนมที่อยู่ในสภาพที่ฝังอยู่ด้านในเต้านมไม่มีหัวนม(จุกนม)นูนออกมา เรียกว่า หัวนมบอดซึ่งมีผลให้มีการดึงรั้งหัวนมลงไปข้างล่าง เช่น สายรัดด้านล่างข องหัวนม ปกติแล้วโครงสร้างที่รองรับหัวนมมีจำนวนมากเลยที่ไม่เพียงพอ มีรายงานว่าผู้หญิงราว 2-3%ที่มีหัวนมบอ หัวนมบอดนั้นนอกเหนือจากปัญ หาเรื่องความงามและในกรณีที่รุนแรง ส่งผลให้เกิดความพิการในการให้นมบุตรได้ รมไปถึงถึงมะเร็งเต้านม

การจำแนกตามระดับของหัวนมบอดและวิธีการศัลยกรรม

 • ในกรณีที่นูนออกมาเมื่อมีกากรระตุ้น สามารถรักษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

  ด้วยการแก้ไขปัญหาวิธีการขยายโครงสร้างเส้นเอ็นที่เป็นเส้นใยผ่าน

 • ในกรณีที่ไม่มีการนูนออกมาเมื่อมีกากรระตุ้น

  ตัดโครงสร้างเส้นเอ็นที่เป็นเส้นใยรวมถึงท่อน้ำเลี้ยงและแก้ไขด้วยการ

*ถึงแม้ว่าจะใช้วิธีการผ่าตัดที่หลากหลายออกไปตามระดับบอดของหัวนม ในกรณีที่มีอาการที่รุนแรง หลังศัลยกรรมอาจจะส่งผลให้ไม่สามารถให้นมบุต