การศัลยกรรมปลายคางสุภาพบุรุษ

การศัลยกรรมปล
ายคางสุภาพบุรุษ

ปลายคางกว้างและมีรูปทรงป้าน , แก้ไขปัญหาคางยื่นและการ
ไม่มีคาง,ปลายคางที่แหลมที่เป็นที่ใฝ่ฝันของสุภาพบุรุษ

ทำไมคุณสุภาพบุรุษต้องมองหาการศัลย
กรรมที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

การศัลยกรรมสุภาพบุรุษแตกต่างกับการศัลยกรรมสุภาพสตรีอย่างสิ้นเชิง
“ความสมบูรณ์แบบของรูปลักษณ์เพียงแค่การศัลยกรรมปลายคางอย่างรวดเร็วและง่ายดาย,
การศัลยกรรมปลายคางที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์เป็นที่ใฝ่ฝันของคุณสุภาพบุรุษ”

หัวใจหลักในการแข่งขันการศัลยกรรมปลายคา
งสุภาพบุรุษของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

1. เผยแพร่บทความวิชาการศัลยกรรมที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

เทคนิคชั้นนำของการศัลยกรรมโครงหน้า และการศัลยกรรมความงามบราวน์การศัล ยกรรมตัดต่อกระดูกแบบทรง V คว่ำ

Plastic and Reconstructive Surgery Global Open บทความวิชาการยศยอดเยี่ยม ปี201 บทความการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกแบบทรง V คว่ำ

2. นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมวิชาการการศัลยก
รรมความงามประเทศเกาหลี ตลอดระยะเวลา 3 ป

การศัลยกรรมความงามที่คิดค้น,
ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

<นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมควา มงามประเทศเกาหลี ปี 2013>
การประชุมวิชาการสมาคมศัลยกรรมความงามโครงหน้าแ ละกะโหลกศีรษะประเทศเกาหลี ครั้งที่ 16
การศัลยกรรมปลายคาง V-line ที่ใช้วิธีการศัลยกรรมตัด ตัดต่อกระดูกแบบทรง V คว่ำ ( การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกแบบ V คว่ำ)

<นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมตกแต ่งความงามประเทศเกาหลี ปี 2014>
การประชุมการศัลยกรรมตกแต่งความงามของประเทศเกาหลี ครั้งที่ 32
การประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมศัลยกรรมความงามข องเกาหลี ครั้งที่ 12
การศัลยกรรมคางรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line –วิเคราะห์เปรีย บเทียบการศัลยกรรมตัดตัดต่อกระดูกแบบT และการศัลย กรรมตัดตัดต่อกระดูกแบบทรง V คว่ำ

<นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมความง ามประเทศเกาหลี ปี 2015 >
การประชุมวิชาการสมาคมศัลยกรรมความงามประเทศเกาหลี ครั้งที่ 73
การประชุมวิชาการสมาคมศัลยกรรมความงามโครงหน้าและกะ โหลกศีรษะประเทศเกาหลี ครั้งที่ 18
การศัลยกรรมแก้ไขปลายคางที่ใช้วิธีการศัลยกรรมตัดตัดต อกระดูกแบบทรง V คว่ำเพิ่มความยาวและการศัลยกรรมต ัดตัดต่อกระดูกแบบทรง V คว่ำ

3. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้านโครงหน้า

ได้รับสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าจากส
ำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาเกาหลี

คุณหมอคิมแทกยูผู้คิดค้นการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกแบบทรง V คว่ำ

4. ศูนย์ศัลยกรรมที่ได้รับความเชื่อถือว่าผ่าตัดโดยตรงกับคุณหมอเจ้าของสิทธิบัตร

การศัลยกรรมโครงหน้าทั้งหมดของศูนย์ศ ัลยกรรมความงามบราวน์ดำเนินการโดยค ุณหมอคิมแทกยู

คุณหมอคิมแทกยูเป็นผู้ดำเนินการศัลยกรรมให้ผู้ป่วยที่ทำกา รศัลยกรรมที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ เริ่มตั้งแต่ขั้นต อนเริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายสามารถเข้าพบปรึกษากับคุณ หมอคิมแทกยูได้ในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาก่อ นดำเนินการศัลยกรรม จนกระทั้งการสังเกตผลหลังดำเนินกา รศัลยกรรมคุณหมอคิมแทกยูคิดค้นสิทธิบัตรการศัลยกรรมทั้ งหมดเกี่ยวกับการศัลยกรรมโครงหน้าของศูนย์ศัลยกรรมควา มงามบราวน์ เช่น การศัลยกรรมจมูกโครงหน้า การศัลยกรร มคางรูปทรงสี่เหลี่ยมในระดับมุมปาก การศัลยกรรมแบบยึด ตึงโหนกแก้มภายใน 30 นาที การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรู ปทรงทรง V คว่ำ(v คว่ำ) เพิ่มความยาว และการศัลยกรรมตั ดต่อกระดูกรูปทรงทรง V คว่ำ (การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรู ปแบบv คว่ำ) เป็นต้น ไม่เพียงเท่านั้นยังประสบความสำเร็จ ด้านเทคนิคการศัลยกรรมด้านโครงหน้าของประเทศเกาหลีผ ่านกิจกรรมทางวิชาการและการค้นคว้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด

อะไรที่เรียกว่าการศัลยกรรมปลายคางของสุภาพบุรุษ ?

หากปลายคางป้าน สามารถทำให้ใบหน้าไม่สะดุดตาและดูกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีสุภาพบุรุษ เนื่องจากความหนาของกระดูกหนากว่าสุภาพสต รี มีปลายคางทื่อๆและกว้าง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ที่แสดงออกมาโดยภาพรวมไม่น่าสนใจ การผ่าตัดปลายคางคุณสุภาพบุรุษของศูนย์ศัลยกรรมบราวน์ที่แ ก้ไขได้อย่างถูกต้องและผ่านพ้นการซับซ้อนเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว ! ศึกษารูปร่างปลายคางที่กำหนดความแหลมของลักษณะเฉพาะของสุภาพบุรุษดำเนิน ดำเนินการศัลยกรรมปลายคางที่เพิ่มเสน่ห์ของคุณสุภาพบุรุษที่แตกต่างกับคุณสุภาพสตรี ความสมบูรณ์แบบปลายคางที่เหมาะสมสำหรับคุณสุภาพบุรุษที่สุ ด ด้วยวิธีการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรง V คว่ำ ของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

การศัลยกรรมปลายคางของสุภาพสตรี การศัลยกรรมปลายคางของสุภาพบุตร
ปลายคางที่บางสำหรับใบหน้าที่เล็ก ปลายคางในความงามของสุภาพบุรุษรูปทรงห้าเ
หลี่ยมกึ่งตรงกลางของตัวอักษรvและตัวอักษรU
V line ที่อ่อนละมุนเพิ่มเสน่ห์ในแบบฉบับสุภาพสตรี ความกว้างของใบหน้าด้านล่างที่รูปทรงค
วามหนาที่เหมาะสมแต่ยังคงมีความสลิม
รูปแบบปราดเปรียวด้วยปลายคางที่บางและสลิม ปลายคางที่กำหนดมุมความแหลมในแบบฉบับสุภาพบุรุษเท่านั้น

ปลายคางคุณสุภาพบุรุษในอุดมคติ

ความสมบูรณ์แบบสัดส่วนสัดทองคำของปลายคาง ,ด้านข้างแหลม, ด้านหน้าถูกตกแต่ง

วิธีการศัลยกรรมที่แตกต่างตามกรณีต่างๆ

 • case1. ไม่มีคาง, คางสั้น
  การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรง V คว่ำเพิ่มความยาว

  ตัดในระดับปลายคาง แล้วแก้ไขหลังผลักไปด้านหน้า ปลูกถ่ายไขมันและวัสดุเสริม จึงสร้างปลายคางที่โค้งนูนออกมา
 • case2. คางยื่น
  การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรง V คว่ำ

  กำจัดกระดูกส่วนที่ไม่จำเป็นด้วยการตัดทิ้งในระดับปลายคาง แล้วแก้ไขด้วยการย้ายไปด้านหลัง
 • case3. คางยาว
  การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรง V คว่ำ

  กำจัดปลายคางให้พอดีกับอัตราส่วน 1:1:0.8 ปรับด้านล่างของใบหน้าให้พอดีกับความยาวของใบหน้า ด้วยการแก้ไขลำดับต่อไปด้วยการย้ายปลายคาง
 • case4. ปลายคางกว้าง
  การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรง V คว่ำ

  หลีกเลี่ยงการทำลายเส้นประสามหลังใบหู จึงแก้ ไขด้วยการลดด้านข้างของปลายคาง และปลายคางหลังการ ศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรง V คว่ำให้สั้น

วิธีการศัลยกรรมปลายคางสุภาพบุรุษ
ของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

คุณสมบัติพิเศษของการศัลยกรรมปลายคางสุ
ภาพบุรุษของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

 • 1.
  ความสมบูรณ์แบบของเสน่ห์ข องสุภาพบุรุษที่เด่นชัด ด้วยคว ามเชี่ยวชาญของการศัลยกรรม สุภาพบุรุษที่ยาวนาน!

 • 2.
  แก้ไขรูปทรงอย่างประณีต เพียงแค่การศัลยกรรมปลายค างเท่านั้น!

 • 3.
  แก้ไขปัญหาปากยื่นได้อย่างแ น่นอนและให้ผลลัพธ์ใบหน้า ที่มีมิติและดูเล็ก!

 • 4.
  การพักฟื้นที่รวดเร็ว ไม่สร้าง ความเสียหายให้เส้นประสาท ด้วยประสบการณ์การศัลยกรร มที่สะสมมามากมาย!

ภาพถ่ายก่อนและหลัง

การศัลยกรรมคางรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line, การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D,
การศัลยกรรมจมูก 3D CT(การศัลยกรรมแก้ไขจมูก), การย้ายไขมันใต้ตาแบบคู่

การศัลยกรรมขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยมในระดับมุมปาก, การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D, การศัลยกรรมจมูก 3D CT

การศัลยกรรมขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยมในระดับมุมปาก, การศัลยกรรมจมูก 3D CT, การย้ายไขมันใต้ตาแบบคู่

ข้อมูลการศัลยกรรม

 • ระยะเวลา การผ่าตัด

  30นาที~1 ชั่วโมง

 • วิธีวางยาสลบ

  ยาสลบแบบทำให้หลับ, ยาสลบแบบทำให้ชา

 • การพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล

  สามารถกลับไปรัก ษาตัวที่บ้านได้เลย

 • ระยะเวลา การตัดไหม

  1 สัปดาห์

 • ระยะพักฟื้น

  1 สัปดาห์

การศัลยกรรมปลายคางสุภาพบุรุษ

การศัลยกรรมปลายคางสุภาพบุรุษ
ปลายคางกว้างและมีรูปทรงป้าน , แก้ไขปัญหาคางยื่นและ การไม่มีคาง,ปลายคางที่แหลมที่เป็นที่ใฝ่ฝันของสุภาพบุรุษ

ทำไมคุณสุภาพบุรุษต้องมองหาก
ารศัลยกรรมที่ศูนย์ศัลยกรรมควา
มงามบราวน์

การศัลยกรรมสุภาพบุรุษแตกต่างกับ การศัลยกรรมสุภาพสตรีอย่างสิ้นเชิง “ความสมบูรณ์แบบของรูปลักษณ์เพียงแค่การศัลยกรรม ปลายคางอย่างรวดเร็วและง่ายดาย,การศัลยกรรมปลายคางที่ศู นย์ศัลยกรรมความงามบราวน์เป็นที่ใฝ่ฝันของคุณสุภาพบุรุษ”

หัวใจหลักในการแข่งขันการศัล
ยกรรมปลายคางสุภาพบุรุษของ
ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

1. เผยแพร่บทความวิชาการศัลยกรรมที่
ได้รับการยอมรับทั่วโลก

เผยแพร่บทความวิชาการ,พัฒนาโดยทีมแพทย์ของศูน ย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

Plastic and Reconstructive Surgery Global Open บทความวิชาการยศยอดเยี่ยม ปี201 บทความการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกแบบทรง V คว่ำ

2. นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมวิชาการก
ารศัลยกรรมความงามประเทศเกาหลี ตลอดระยะเวลา 3 ป

การศัลยกรรมความงามที่คิดค้น, ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน

< นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมความงามประเทศเ กาหลี ปี 2013 >
การประชุมวิชาการสมาคมศัลยกรรมความงามโครงหน้าและกะโหลกศีร ษะประเทศเกาหลี ครั้งที่ 16
การศัลยกรรมปลายคาง V-line ที่ใช้วิธีการศัลยกรรมตัดตัดต่อกระดู กแบบทรง V คว่ำ( การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกแบบ V คว่ำ)

< นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมตกแต่งความงามปร ะเทศเกาหลี ปี 2014 >
การประชุมการศัลยกรรมตกแต่งความงามของประเทศเกาหลี ครั้งที่ 32
การประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมศัลยกรรมความงามของเกาหลี ค รั้งที่ 12
การศัลยกรรมคางรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line –วิเคราะห์เปรียบเทียบการ
ศัลยกรรมตัดตัดต่อกระดูกแบบT และการศัลยกรรมตัดตัดต่อกระดูก แบบทรง Vคว่ำ

< นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมความงามประเทศเก าหลี ปี 2015 >
การประชุมวิชาการสมาคมศัลยกรรมความงามประเทศเกาหลี ครั้งที่ 73
การประชุมวิชาการสมาคมศัลยกรรมความงามโครงหน้าและกะโหลกศีร ษะประเทศเกาหลี ครั้งที่ 18
การศัลยกรรมแก้ไขปลายคางที่ใช้วิธีการศัลยกรรมตัดตัดต่อกระดูกแ บบทรง V คว่ำเพิ่มความยาวและการศัลยกรรมตัดตัดต่อกระดูกแบบ ทรง Vคว่ำ

3. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้านโครงหน้า

ได้รับสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าจากสำนักงานทรัพ ย์สินทางปัญญาเกาหลี

คุณหมอคิมแทกยูผู้คิดค้นการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกแบบทรง V คว่ำ

4. ศูนย์ศัลยกรรมที่ได้รับความเชื่อถือว่าผ่
าตัดโดยตรงกับคุณหมอเจ้าของสิทธิบัตร

การศัลยกรรมโครงหน้าทั้งหมดของศูนย์ศัลยกรรมค วามงามบราวน์ดำเนินการโดยคุณหมอคิมแทกยู

คุณหมอคิมแทกยูเป็นผู้ดำเนินการศัลยกรรมให้ผู้ป่วยที่ทำการศัลยกรรม ที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงขั้นตอน สุดท้าย สามารถเข้าพบปรึกษากับคุณหมอคิมแทกยูได้ในทุกขั้นตอนเริ่ม ตั้งแต่การให้คำปรึกษาก่อนดำเนินการศัลยกรรม จนกระทั้งการสังเกตผ ลหลังดำเนินการศัลยกรรม คุณหมอคิมแทกยูคิดค้นสิทธิบัตรการศัลยกร รมทั้งหมดเกี่ยวกับการศัลยกรรมโครงหน้าของศูนย์ศัลยกรรมความงามบ ราวน์ เช่น การศัลยกรรมจมูกโครงหน้า การศัลยกรรมคางรูปทรงสี่เหลี่ย มในระดับมุมปาก การศัลยกรรมแบบยึดตึงโหนกแก้มภายใน 30 นาที การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงทรง V คว่ำ(v คว่ำ) เพิ่มความยาว และ การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงทรง V คว่ำ (การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปแบบv คว่ำ) เป็นต้น ไม่เพียงเท่านั้นยังประสบความสำเร็จด้านเทค นิคการศัลยกรรมด้านโครงหน้าของประเทศเกาหลีผ่านกิจกรรมทางวิชาก ารและการค้นคว้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด

อะไรที่เรียกว่าการศัลยกรร
มปลายคางของสุภาพบุรุษ ?

หากปลายคางป้าน สามารถทำให้ใบหน้าไม่สะดุดตาและดูกว้าง โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งในกรณีสุภาพบุรุษ เนื่องจากความหนาของกระดูกหนากว่าสุภาพสตรี มีปลายค างทื่อๆและกว้าง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ที่แสดงออกมาโดยภาพรวมไม่น่าสนใจ การ ผ่าตัดปลายคางคุณสุภาพบุรุษของศูนย์ศัลยกรรมบราวน์ที่แก้ไขได้อย่างถูกต้องและ ผ่านพ้นการซับซ้อนเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว ! ศึกษารูปร่างปลายคางที่กำหนดความแ หลมของลักษณะเฉพาะของสุภาพบุรุษดำเนินดำเนินการศัลยกรรมปลายคางที่เพิ่มเ สน่ห์ของคุณสุภาพบุรุษที่แตกต่างกับคุณสุภาพสตรี ความสมบูรณ์แบบปลายคางที่เ หมาะสมสำหรับคุณสุภาพบุรุษที่สุด ด้วยวิธีการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรง V คว่ำ ของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

การศัลยกรรมปลายคางของสุภาพสตรี การศัลยกรรมปลายคางของสุภาพบุตร
ปลายคางที่บางสำหรับใบหน้าที่เล็ก ปลายคางในความงามของสุภาพ
บุรุษรูปทรงห้าเหลี่ยมกึ่งตรงกลา
งของตัวอักษรvและตัวอักษรU
V line ที่อ่อนละมุนเพิ่มเส
น่ห์ในแบบฉบับสุภาพสตรี
ความกว้างของใบหน้าด้านล่าง
ที่รูปทรงความหนาที่เหมา
ะสมแต่ยังคงมีความสลิม
รูปแบบปราดเปรียวด้ว
ยปลายคางที่บางและสลิม
ปลายคางที่กำหนดมุมความแหล
มในแบบฉบับสุภาพบุรุษเท่านั้น

ปลายคางคุณสุภาพบุรุษในอุดมคติ

ความสมบูรณ์แบบสัดส่วนสัดทองคำของปล
ายคาง ,ด้านข้างแหลม, ด้านหน้าถูกตกแต่ง

วิธีการศัลยกรรมที่แต
กต่างตามกรณีต่างๆ

 • case1. ไม่มีคาง, คางสั้น
  การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรง V คว่ำเพิ่มความยาว

  ตัดในระดับปลายคาง แล้วแก้ไขหลังผลักไปด้านหน้า ปลูกถ่ายไขมันและวัสดุเสริม จึงสร้างปลายคางที่โค้งนูนออกมา
 • case2. คางยื่น
  การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรง V คว่ำ

  กำจัดกระดูกส่วนที่ไม่จำเป็นด้วยการตัดทิ้งในระดับปลายคาง แล้วแก้ไขด้วยการย้ายไปด้านหลัง
 • case3. คางยาว
  การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรง V คว่ำ

  กำจัดปลายคางให้พอดีกับอัตราส่วน 1:1:0.8 ปรับด้านล่างของใบหน้าให้พอดีกับความยาวของใบหน้า ด้วยการแก้ไขลำดับต่อไปด้วยการย้ายปลายคาง
 • case4. ปลายคางกว้าง
  การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรง V คว่ำ

  หลีกเลี่ยงการทำลายเส้นประสามหลังใบหู จึงแก้ไขด้วยการลดด้านข้างข องปลายคาง และปลายคางหลังการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรง V คว่ำให้สั้น

วิธีการศัลยกรรมปลายคางสุภาพบุรุ
ษของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

คุณสมบัติพิเศษของการศัลยกร
รมปลายคางสุภาพบุรุษของศูนย์
ศัลยกรรมความงามบราวน์

 • 1.
  ความสมบูรณ์แบบของเสน่ห์ข งสุภาพบุรุษที่เด่นชัด ด้วยควา มเชี่ยวชาญของการศัลยกรรมสุ ภาพบุรุษที่ยาวนาน!

 • 2.
  แก้ไขรูปทรงอย่างประณีต เพีย งแค่การศัลยกรรมปลายคางเท่า นั้น!

 • 3.
  แก้ไขปัญหาปากยื่นได้อย่างแ น่นอนและให้ผลลัพธ์ใบหน้าที่ มีมิติและดูเล็ก!

 • 4.
  การพักฟื้นที่รวดเร็ว ไม่สร้าง ความเสียหายให้เส้นประสาท ด้วยประสบการณ์การศัลยกรร มที่สะสมมามากมาย!

ภาพถ่ายก่อนและหลัง

การศัลยกรรมคางรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line, การศัลยกรรมหมุน โหนกแก้มยกกระชับ 3D, การศัลยกรรมจมูก 3D CT(การศัลยกรรมแก้ไขจมูก)

ขากรรไกรทรงเหลี่ยม จนถึงมุมปาก, การศัลยกรรมหมุน โหนกแก้มยกกระชับ 3D, การศัลยกรรมจมูก 3D CT

ขากรรไกรทรงเหลี่ยม จนถึงมุมปาก, การศัลยกรรมจมูก 3D CT, การย้ายไขมันใต้ตาแบบคู่

ข้อมูลการศัลยกรรม

 • ระยะเวลาการผ่าตัด

  30นาที~1 ชั่วโมง

 • วิธีวางยาสลบ

  ยาสลบแบบทำให้หลับ,
  ยาสลบแบบทำให้ชา

 • การพักรักษาตัว
  ในโรงพยาบาล

  สามารถกลับไปรัก
  ษาตัวที่บ้านได้เลย

 • ระยะเวลาการตัดไหม

  1 สัปดาห์

 • ระยะพักฟื้น

  1 สัปดาห์