การศัลยกรรมจมูก 3D CT

การศัลยกรรมจมูก 3D CT

ดำเนินการศัลยกรรมจมูกที่สมบูรณ์แบบกว่าเดิมโดย 3D CT ที่ชำนาญด้านการศัลยกรรมจมูก ด้วยเหตุผลนี้การศัลยกรรม จมูกของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์จึงมีชื่อเสียง

อะไรคือการศัลยกรรมจมูก 3D CT
ของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์?

1. เผยแพร่บทความวิชาการศัลยกรรมที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

ด้านเทคนิคชั้นนำของการศัลยกรรมจมูก ,โครงหน้าของศูนย์ศัลยกรรมความบราวน์ TMการศัลยกรรม 3D CT

Plastic and Reconstructive Surgery Global Open บทความวิชาการยอดเยี่ยมการศัลยกรรมปี 2013 บทความศัลยกรรมจมูกที่ใช้ 3D CT ทีมแพทย์ของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ ได้เผยแพร่ บท ความวิชาการศัลยกรรมลดปีกจมูกและยกปลายจมูกขึ้น,การศัล ยกรรมจมูกแก้ปากยื่นที่ใช้ 3D CT ปี 2013 ในPRS [Plastic and Reconstructive Surgery Global Open] บทความวิชาการยอดเยี่ยมที่ได้รับการยอมรับด้านเทคนิคการ ศัลยกรรมจมูก จึงได้รับความสนใจจากทีมแพทย์ทั่วโลก ในด้านเทคนิคการศัลยกรรมจมูกชั้นนำที่มีเพียงที่ศูนย์ศัลยกรร มความงามบราวน์เท่านั้น

2. นำเสนอการประชุมวิชาการระหว่างประเทศของสมาคมศัลยกรรมประเทศเกาหลีตลอดระยะเวลา 5 ปี

การศัลยกรรมความงามที่คิดค้น,
ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

2011 ประโยชน์ของ 3D CT ในการทำศัลยกรรมจมูก
2012 การศัลยกรรมจมูกของคนไข้ที่มีกระดูกแตกที่ใช้ 3D CT
2013 การศัลยกรรมจมูกที่ใช้ 3D CT
2014 การศัลยกรรมลดปีกจมูกและยกปลายจมูกขึ้น,
การศัลยกรรมจมูกแก้ปากยื่นที่ใช้ 3D CT
2015 การศัลยกรรมแก้ไขจมูกที่ใช้ 3D CT

ทำไม ? การถ่ายภาพ 3D CT จึงมีความจำเป็น ?

สามารถให้ผลลัพธ์จมูกที่สวยงามและปลอดภัยที่สุดด้วยการวิเคราะห์ที่แม่นยำโดยการใช้3D CT ในการศัลยกรรมจมูก วิเคราะห์ภาพรวมเช่นความไม่สมดุลรูปร่างขนาด สภาพของทั่วไปของโครงสร้างผิวหนังกระดูกอ่อนของผนังกลางจมูกและจมูกที่ไม่สามารถยืนยันไ ด้ด้วยเพียงการปรึกษาเป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการศัลยกรรมแก้ไขสามารถตรวจสอบสถานะของวัสดุเสริมเช่นซิลิโคนและความผิดปกติได้นอ กจากนี้ยังตรวจเช็คความเป็นไปได้ของการโค้งงอของผนังกลางจมูกด้านในจนกระทั้งสามารถวางแผนการศัลยกรรมที่ปลอดภัยได้

การศัลยกรรมจมูกทั่วไปที่ไม่เป็นที่รู้จัก
การศัลยกรรมจมูก 3D CT ที่เป็นที่รู้จัก !

A. การวิเคราะห์ขนาดและรูปแบบที่หลากหลายของกระดูกอ่อนกลางจมูก

วิเคราะห์ขนาดและรูปทรงที่หลากหลายของกระดูกกลางจมูกก่อนศัลยกรรมและระหว่างการศัลยกรรมที่ใช้กระดูกอ่อนกลางจมูก จึงวางแผนการศัลยกรร มได้ถูกต้อง

B. การรักษาและวินิจฉัยความผิดปกติของผนังกลางจมูกและความโค้งงอ

หากมีการอุดตันของจมูกร่วมด้วยกับความผิดปกติของเยื่อบุจมูกที่คลุมเทอร์บิเนตอันล่างโต ต้องดำเนินการศัลยกรรมการอุดตันในเวลาเดียวกัน

C. วิเคราะห์เกี่ยวกับความกว้างของจมูก

วิเคราะห์ความกว้างของจมูกอย่างถูกต้องแม่นยำ จำเป็นต้องดำเนินการศัลยกรรมตัดต่อกระดูกจมูกในระหว่างการศัลยกรรมจมูกไปพร้อมๆกัน

D. การศัลยกรรมจมูกอุดตันและการวินิจฉัยความผิดปกติของเยื่อบุจมูกที่คลุมเทอร์บิเนตอันล่างโต

หากมีการอุดตันของจมูกร่วมด้วยกับความผิดปกติของเยื่อบุจมูกที่คลุมเทอร์บิเนตอันล่างโต ต้องดำเนินการศัลยกรรมการอุดตันไปพร้อมกัน

การศัลยกรรมจมูก 3D CT ของศูนย์ศัลยกรรมคว ามงามบราวน์ VS การศัลยกรรมจมูกแบบทั่วไป

ความประณีตของการศัลยกรรมจมูก 3D CT รูปแบบเฉพาะของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ ที่ไม่สามารถยืนยันได้ด้วยตาเปล่า การศัลยกรรมจ มูกของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ คือเหตุผลความสำเร็จที่มากกว่า

การศัลยกรรมจมูกทั่วไป การศัลยกรรมจมูก 3D CT ของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์
VS
ตรวจสอบด้วยตาและการถ่ายภาพด้วยกล้องทั่วไป การวิเคราะห์ ก่อนศัลยกรรม วิเคราะห์ภาพรวมของจมูก ด้วยการถ่ายภาพ 3D CT แบบเฉพาะของการศัลยกรรมจมูก
ยากที่จะเข้าใจสภาพของจมูกที่ถูกต้องและ ยากที่จะวางแผนการศัลยกรรมที่เป็นระบบ แผนการศัลยกรรม วางแผนการศัลยกรรมที่ถูกต้องและปลอดภัยที่วิเคราะ ห์จนถึงขั้นตอนความผลลัพธ์ด้วยการวิเคราะห์ 3D CT
มีผลลัพธ์และการวางแผนการศัลยกรรมที่อาจจะไม่เพียงพอได้ ผลลัพธ์ ปลอดภัยกว่าและการศัลยกรรมที่สามารถคาดคะเนได้
ยากที่จะแก้ไข ด้านประสิทธิภาพ แก้ไขได้ถึงส่วนที่สามารถแก้ไขได้
ยากที่จะเข้าใจสภาพของจมูกด้านในได้อย่างถูกต้อ งและวัสดุเสริม เช่น ซิลิโคน, Gore-Tex เป็นต้น การศัลยกรรมแก้ไข วินิจฉัยสภาพของจมูกด้านในก่อนการศัลยกรรมกรรม เช่น การปลูกถ่ายกระดูก วัสดุเสริม เป็นต้น จึงสามารถศัลยกรรมจมูกที่ดีเยี่ยมโดยสวยงามและปลอดภัย

ลักษณะพิเศษการศัลยกรรมจมูก 3D CT ของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรมจมูก

ระบบการศัลยกรรมจมูกและระบบการศัลยกรรมความงามบราวน์ ประกอบด้วยทีมวิสัญญีแพทย์/ทีมแพทย์ศัลยกรรมความงาม โดยเรามุ่งมั่นเพื่อการศัล ยกรรมจมูกที่สวยงามที่สุด พร้อมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัย ด้วยการศัลยกรรมที่เป็นระบบและการวางแผนการศัลยกรรมที่แม่นยำของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวช าญการศัลยกรรมจมูกที่ใช้เทคนิคที่ยอดเยี่ยมและมากด้วยประสบการณ์การรักษาคนไข้โดยตรง ตลอดจนการดูแลต้องแต่การให้คำปรึกษาก่อนศัลยกรรม จนกระทั้งถึงการดูแลหลังการทำศัลยกรรม

ข้อมูลการศัลยกรรม

 • ระยะเวลา การผ่าตัด

  1 ชั่วโมง

 • วิธีวางยาสลบ

  ยาสลบแบบทำ ให้นอนหลับ

 • การพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล

  สามารถกลับไปรัก ษาตัวที่บ้านได้เลย

 • ระยะเวลาก ารตัดไหม

  5วัน,2 สัปดาห

 • ระยะพักฟื้น

  5 วัน

การศัลยกรรมจมูก 3D CT

การศัลยกรรมจมูก 3D CT

อะไรคือการศัลยกรรมจมูก3D CT
ของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์?

1. เผยแพร่บทความวิชาการศัลย
กรรมที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

ด้านเทคนิคชั้นนำของการศัลยกรรมจมูก โครงหน้าของ ศูนย์ศัลยกรรมความบราวน์ TMการศัลยกรรม 3D CT

Plastic and Reconstructive Surgery Global Open บทความวิชาก ารยอดเยี่ยมการศัลยกรรมปี 2013 บทความศัลยกรรมจมูกที่ใช้ 3D CT ทีมแพทย์ของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ ได้เผยแพร่ บทความวิชาการ ศัลยกรรมลดปีกจมูกและยกปลายจมูกขึ้น,การศัลยกรรมจมูกแก้ปากยื่นที่ใช ้ 3D CT ปี 2013 ในPRS [Plastic and Reconstructive Surgery Global Open] บทความวิชาการยอดเยี่ยมที่ได้รับการยอมรับด้านเทคนิค การศัลยกรรมจมูก งได้รับความสนใจจากทีมแพทย์ทั่วโลก ในด้านเทคนิ คการศัลยกรรมจมูกชั้นนำที่มีเพียงที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์เท่านั้น

2. นำเสนอการประชุมวิชาการระหว่างประเทศของ สมาคมศัลยกรรมประเทศเกาหลีตลอดระยะเวลา 5 ป

การศัลยกรรมความงามที่คิดค้น,ศูนย์ศัลยกรรมความง ามบราวน์

2011 ประโยชน์ของ 3D CT ในการทำศัลยกรรมจมูก
2012 การศัลยกรรมจมูกของคนไข้ที่มีกระดูกแตกที่ใช้ 3D CT
2013 การศัลยกรรมจมูกที่ใช้ 3D CT
2014 การศัลยกรรมลดปีกจมูกและยกปลายจมูกขึ้น, การศัลยกรรมจมูก แก้ปากยื่นที่ใช้ 3D CT
2015 การศัลยกรรมแก้ไขจมูกที่ใช้ 3D CT

ทำไม? การถ่ายภาพ 3D CT จึงมีความจำเป็น? ทำไม?

ทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรมจมูกของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน ์กล่าวว่า เหตุผลจำเป็นที่ต้องถ่ายภาพด้วย3D CT ในการศัลยกรรมจมูก สามารถ ให้ผลลัพธ์จมูกที่สวยงามและปลอดภัยที่สุดด้วยการวิเคราะห์ที่แม่นยำโดยการใช้ 3D CT ในการศัลยกรรมจมูก วิเคราะห์ภาพรวมเช่นความไม่สมดุลรูปร่างขนาด สภาพของทั่วไปของโครงสร้างผิวหนังกระดูกอ่อนของผนังกลางจมูกและจมูกที่ไ ม่สามารถยืนยันได้ด้วยเพียงการปรึกษาเป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีการศัลย กรรมแก้ไขสามารถตรวจสอบสถานะของวัสดุเสริมเช่นซิลิโคนและความผิดปก ติได้นอกจากนี้ยังตรวจเช็คความเป็นไปได้ของการโค้งงอของผนังกลางจมูกด้าน ในจนกระทั้งสามารถวางแผนการศัลยกรรมที่ปลอดภัยได้

การศัลยกรรมจมูกทั่วไปที่ไม่เ
ป็นที่รู้จัก การศัลยกรรมจมูก
3D CT ที่เป็นที่รู้จัก!

A. การวิเคราะห์ขนาดและรูปแบบที่
หลากหลายของกระดูกอ่อนกลางจมูก

วิเคราะห์ขนาดและรูปทรงที่หลากหลายของกระดูกกลางจมูกก่อนศัลยกรรมและระ หว่างการศัลยกรรมที่ใช้กระดูกอ่อนกลางจมูก จึงวางแผนการศัลยกรรมได้ถูกต้อง

B. การรักษาและวินิจฉัยความผิดปก
ติของผนังกลางจมูกและความโค้งงอ

หากมีการอุดตันของจมูกร่วมด้วยกับความผิดปกติของเยื่อบุจมูกที่คลุมเทอร์บิเนต อันล่างโต ต้องดำเนินการศัลยกรรมการอุดตันในเวลาเดียวกัน

C. วิเคราะห์เกี่ยวกับความกว้างของจมูก

วิเคราะห์ความกว้างของจมูกอย่างถูกต้องแม่นยำ จำเป็นต้องดำเนินการศัลยกรรม ตัดต่อกระดูกจมูกในระหว่างการศัลยกรรมจมูกไปพร้อมๆกัน

D. การศัลยกรรมจมูกอุดตันและการวินิจฉัยความ ผิดปกติของเยื่อบุจมูกที่คลุมเทอร์บิเนตอันล่างโต

หากมีการอุดตันของจมูกร่วมด้วยกับความผิดปกติของเยื่อบุจมูกที่คลุมเทอร์บิเนต อันล่างโต ต้องดำเนินการศัลยกรรมการอุดตันไปพร้อมกัน

การศัลยกรรมจมูก 3D CT
ของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์
VS การศัลยกรรมจมูกแบบทั่วไป

ความประณีตของการศัลยกรรมจมูก 3D CT รูปแบบเฉพาะของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ ที่ไม่สามา รถยืนยันได้ด้วยตาเปล่า การศัลยกรรมจมูกของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ คือเหตุผลความสำเร็จที่มา กกว่า

การศัลยกรรมจมูกทั่วไป การศัลยกรรมจมูก3D CTของ
ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์
VS
ตรวจสอบด้วยตาและการ
ถ่ายภาพด้วยกล้องทั่วไป
การวิเคราะ
ห์ก่อนศัลย
กรรม
วิเคราะห์ภาพรวมของจมูก
ด้วยการถ่ายภาพ3D CT แบบ
เฉพาะของการศัลยกรรมจมูก
ยากที่จะเข้าใจสภาพของจมูก
ที่ถูกต้องและยากที่จะวางแผน
การศัลยกรรมที่เป็นระบบ
แผนการ
ศัลยกรรม
วางแผนการศัลยกรรมที่ถูกต้อ
งและปลอดภัยที่วิเคราะห์จนถึง
ขั้นตอนความผลลัพธ์ด้วยการวิเ
คราะห์ 3D CT
มีผลลัพธ์และการวางแผนการ
ศัลยกรรมที่อาจจะไม่เพียงพอ
ได้
ผลลัพธ์ ปลอดภัยกว่าและการศัลยก
รรมที่สามารถคาดคะเนได้
ยากที่จะแก้ไข ด้านประ
สิทธิภาพ
แก้ไขได้ถึงส่วน
ที่สามารถแก้ไขได้
ยากที่จะเข้าใจสภาพของจมูก
ด้านในได้อย่างถูกต้องและ
วัสดุเสริมเช่น ซิลิโคน,
Gore-Tex เป็นต้น
การศัลยก
รรมแก้ไข
วินิจฉัยสภาพของจมูกด้าน
ในก่อนการศัลยกรรมกรรม
เช่น การปลูกถ่ายกระดูก
วัสดุเสริม เป็นต้น จึงสามารถ
ศัลยกรรมจมูกที่ดีเยี่ยม
โดยสวยงามและปลอดภัย

ลักษณะพิเศษการศัลยกรรมจมูก
3D CT ของศูนย์ศัลยกรรมความ
งามบราวน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรมจมูก

ระบบการศัลยกรรมจมูกและระบบการศัลยกรรมความงามบราวน์ ประกอบด้วยทีม วิสัญญีแพทย์/ทีมแพทย์ศัลยกรรมความงาม โดยเรามุ่งมั่นเพื่อการศัลยกรรมจมูก ที่สวยงามที่สุด พร้อมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัย ด้วยการศัลยกรรมที่เป็นระบบแล ะการวางแผนการศัลยกรรมที่แม่นยำของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการศัลยกรรมจมูกที่ ใช้เทคนิคที่ยอดเยี่ยมและมากด้วยประสบการณ์การรักษาคนไข้โดยตรง ตลอดจน การดูแลต้องแต่การให้คำปรึกษาก่อนศัลยกรรม จนกระทั้งถึงการดูแลหลังการทำ ศัลยกรรม

ข้อมูลการศัลยกรรม

 • ระยะเวลาการผ่าตัด

  1 ชั่วโมง

 • วิธีวางยาสลบ

  ยาสลบแบบทำให้นอนหลับ

 • การพักรักษาตัว
  ในโรงพยาบาล

  สามารถกลับไปรักษ
  าตัวที่บ้านได้เลย

 • ระยะเวลาการตัดไหม

  5วัน,2 สัปดาห์

 • ระยะพักฟื้น

  5 วัน