ระบบการวางยางสลบที่ปลอดภัย

ระบบการวางยางสลบที่ปลอดภัย

การวางยาสลบแบบทำให้ชาทั้งตัวและการวางยาสลบที่ทำให้หลับที่น่าเชื่อถือและ ความปลอดภัยของศัลยกรรมบราวน์

 • ตรวจสอบอย่างรอบครอบเพื่อการวางยาสลบที่ปลอดภัย

  ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนดำเนินการศัลยกรรม เช่น ตรวจสอบไวรัสต่างๆและตรวจสอบก่อนผ่าตัด อาทิ เอ็กซเรย์ทรวงอก , ภาพคลื่นหัวไฟฟ้า,ตรวจสอบเฉพาะด้านที่รวมถึงโรคความเสื่อมต่างๆ อาทิ ตรวจสอบทางเคมีทั่วๆไป,การตรวจเลือดทั่วๆไป,วัณโรค,หัวใจเต้นผิดปกติ,ความดันโลหิตสู โรคเบาหวาน เป็นต้น
 • เลือกยาสลบโดยประเมินสภาพของผู้ป่วยผ่านการสัมภาษณ์ก่อนดำเ

  ใบหน้าของคนเรามีความแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสภาพของผู้ป่วยแต่ละราย เช่นเดียวกับความแตกต่างเล็กน้อยของใบหน้าทุกคน ประเมินสภาพของผู้ป่วย แล้วเลือกยาสลบในปริมาณยาสลบที่เหมาะสมเพื่อการผ่าตัดที่ปลอดภัย
 • ในระหว่างการศัลยกรรมมีผู้รับผิดชอบดำเนินการวางยาสลบ 1 ท่าน

  ผู้เชี่ยวชาญวิสัญญีแพทย์รับผิดชอบความปลอดภัยของผู้ป่วยโดยประเมินสภาพผู้ป่วยตลอดเวลา ไม่เพียงแค่ก่อนการเริ่มต้นการเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด แต่ยังดูแลตลอดจนถึงระหว่างพักฟื้นที่ห้องพักหลังผ่าตัดด้วย
 • การตรวจประจำวันของผู้เชี่ยวชาญวิสัญญีแพทย์หลังผ่าตัด

  หลังการผ่าตัดการตรวจประจำวันของผู้เชี่ยวชาญวิสัญญีแพทย์หลังผ่าตัดหมุนเวียนตลอด เพื่อตรวจเช็คสภาพของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเล็กๆน้อยๆกับตัวผู้ป่วย
 • เครื่องจ่ายยาสลบอย่างต่อเนื่อง

  ใช้เครื่องจ่ายยาสลบอย่างต่อเนื่องด้วยปริมาณยาที่เหมาะสม ในระหว่างการทำให้ชาทั้งตัวและการทำให้หลับ จึงให้การวางยาสลบที่ปลอดภัย
 • มอนิเตอร์ตรวจสอบและระบบการวัดค่าแก๊สคาร์บอนไดออกไ ซด์ที่ปล่อยออกมา : เครื่องมือวัดสภาพการความปกติทางเดินหายใจ

  ระบบการวัดค่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ไม่ถูกรวมกับมอนิเตอร์ทั่วๆไปเป็นเครื่องมือที่ช่วยตรวจสอ บสภาพของผู้ป่วยแต่ละรายได้แม่นยำมากขึ้น สามารถรับมือสถานการณ์ต่างๆของผู้ป่วย ตรวจการเป ลี่ยนแปลงของร่างกายและการหายใจได้สอบอย่างแม่นยำ นอกจากนี้ ที่แผนกศัลยกรรมความงามบราว น์ผู้เชียวชาญวิสัญญีแพทย์ใช้มอนิเตอร์ตรวจสอบสภาพร่างกายของผู้ป่วยในช่วงระหว่างการสลบ ดังนั้นแม้ในระหว่างสลบก็สามารถผ่าตัดและไว้ใจได้
 • การวางยาสลบความดัน : อุปกรณ์วางยาสลบที่วัดสภาพความดันที่เหมาะสม ในระหว่างช่วงเวลาการผ่าตัด

  ด้วยสาเหตุต่างๆระหว่างการผ่าตัด สามารถเปลี่ยนแปลงความดันที่เหมาะสมกับปอดในการหายใจได้ เป็นอุปกรณ์ตรวจสอบความดันและสามารถรับมือสถานการณ์ต่างๆได้ทุกสถานการณ์
 • มีระบบออกซิเจนภายในตัว,อุปกรณ์จ่ายแก๊สไนโตรเจน

  ช่วยให้การหายใจระหว่างทำการผ่าตัดเป็นปกติติดตั้งอุปกรณ์จ่ายออกซิเจนในห้องพักโรงพยาบาล ห้องพักฟื้นหลังทำการผ่าตัด เพื่อให้การฟื้นจากการวางยาสลบเป็นไปอย่างปลอดภัยและราบรื่น

ระบบการวางยางสลบที่ปลอดภัย

ระบบการวางยางสลบที่ปลอดภัย
การวางยาสลบแบบทำให้ชาทั้งตัวและการวางยาสลบที่ทำให้หลับที่น่าเชื่อถือและ ความปลอดภัยของศัลยกรรมบราวน์

 • ตรวจสอบอย่างรอบครอบเพื่อการวางยาสลบที่ปลอดภัย

  ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนดำเนินการศัลยกรรม เช่น ตรวจสอบไวรัสต่างๆและตรวจสอบก่อนผ่าตัด อาทิ เอ็กซเรย์ทรวงอก , ภาพคลื่นหัวไฟฟ้า,ตรวจสอบเฉพาะด้านที่รวมถึงโรคความเสื่อมต่างๆ อาทิ ตรวจสอบทางเคมีทั่วๆไป,การตรวจเลือดทั่วๆไป,วัณโรค,หัวใจเต้นผิดปกติ,ความดันโลหิตสู โรคเบาหวาน เป็นต้น
 • เลือกยาสลบโดยประเมินสภาพของผู้ป่วยผ่านการสัมภาษณ์ก่อนดำเ

  ใบหน้าของคนเรามีความแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสภาพของผู้ป่วยแต่ละราย เช่นเดียวกับความแตกต่างเล็กน้อยของใบหน้าทุกคน ประเมินสภาพของผู้ป่วย แล้วเลือกยาสลบในปริมาณยาสลบที่เหมาะสมเพื่อการผ่าตัดที่ปลอดภัย
 • ในระหว่างการศัลยกรรมมีผู้รับผิดชอบดำเนินการวางยาสลบ 1 ท่าน

  ผู้เชี่ยวชาญวิสัญญีแพทย์รับผิดชอบความปลอดภัยของผู้ป่วยโดยประเมินสภาพผู้ป่วยตลอดเวลา ไม่เพียงแค่ก่อนการเริ่มต้นการเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัด ระหว่างผ่าตัด แต่ยังดูแลตลอดจนถึงระหว่างพักฟื้นที่ห้องพักหลังผ่าตัดด้วย
 • การตรวจประจำวันของผู้เชี่ยวชาญวิสัญญีแพทย์หลังผ่าตัด

  หลังการผ่าตัดการตรวจประจำวันของผู้เชี่ยวชาญวิสัญญีแพทย์หลังผ่าตัดหมุนเวียนตลอด เพื่อตรวจเช็คสภาพของผู้ป่วยแต่ละราย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเล็กๆน้อยๆกับตัวผู้ป่วย
 • เครื่องจ่ายยาสลบอย่างต่อเนื่อง

  ใช้เครื่องจ่ายยาสลบอย่างต่อเนื่องด้วยปริมาณยาที่เหมาะสม ในระหว่างการทำให้ชาทั้งตัวและการทำให้หลับ จึงให้การวางยาสลบที่ปลอดภัย
 • มอนิเตอร์ตรวจสอบและระบบการวัดค่าแก๊สคาร์บอนไดออกไ ซด์ที่ปล่อยออกมา : เครื่องมือวัดสภาพการความปกติทางเดินหายใจ

  ระบบการวัดค่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ไม่ถูกรวมกับมอนิเตอร์ทั่วๆไปเป็นเครื่องมือที่ช่วยตรวจสอ บสภาพของผู้ป่วยแต่ละรายได้แม่นยำมากขึ้น สามารถรับมือสถานการณ์ต่างๆของผู้ป่วย ตรวจการเป ลี่ยนแปลงของร่างกายและการหายใจได้สอบอย่างแม่นยำ นอกจากนี้ ที่แผนกศัลยกรรมความงามบราว น์ผู้เชียวชาญวิสัญญีแพทย์ใช้มอนิเตอร์ตรวจสอบสภาพร่างกายของผู้ป่วยในช่วงระหว่างการสลบ ดังนั้นแม้ในระหว่างสลบก็สามารถผ่าตัดและไว้ใจได้
 • การวางยาสลบความดัน : อุปกรณ์วางยาสลบที่วัดสภาพความดันที่เหมาะสม ในระหว่างช่วงเวลาการผ่าตัด

  ด้วยสาเหตุต่างๆระหว่างการผ่าตัด สามารถเปลี่ยนแปลงความดันที่เหมาะสมกับปอดในการหายใจได้ เป็นอุปกรณ์ตรวจสอบความดันและสามารถรับมือสถานการณ์ต่างๆได้ทุกสถานการณ์
 • มีระบบออกซิเจนภายในตัว,อุปกรณ์จ่ายแก๊สไนโตรเจน

  ช่วยให้การหายใจระหว่างทำการผ่าตัดเป็นปกติติดตั้งอุปกรณ์จ่ายออกซิเจนในห้องพักโรงพยาบาล ห้องพักฟื้นหลังทำการผ่าตัด เพื่อให้การฟื้นจากการวางยาสลบเป็นไปอย่างปลอดภัยและราบรื่น