เปิดหางตา รักษาขนตา (ดึงหางตาลง)

เปิดหางตา รักษาขนตา
(ดึงหางตาลง)

หางตาสามมิติที่ทำให้ดวงตาดูมีชีวิตชีวา เป็นเทคนิคของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ที่ แตกต่างจากการศัลยกรรมรูปแบบเดิมโดยสิ้นเชิง

เปลี่ยนโหงวเฮ้งโดยการเปิดหางตารักษาขนตา

สาเหตุที่รูปตาของชาวตะวันออกดูเล็กกว่าชาวตะวันตกเนื่องจาก“Mongolian fold” Mongolian fold คือ ส่วนปลายของดวงตา, กล่าวคือ เพราะหางตาส ูง เลยทำให้หน้าดูดุ ในขณะเดียวกันก็ทำให้ดวงตาดูอึดอัดด้วย การเปิดหางตารักษาขนตา ของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ เป็นวิธีการศัลยกรรมที่ทำใ ห้ดวงตาดูมีเสน่ห์ สดใส และดูโตขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ เพราะจะดึงหางตาชี้ลง ทำให้ยาวขึ้น ด้วยวิธีการศัลยกรรมที่ทันสมัย มากกว่าเดิมที่ดึงเพียงหางต าลงมา และรักษาขนตาด้านในไว้ โดยไม่มีแผลเป็น

 • หางตาแคบ และปิด ดูอึดอัด

 • ดวงตาสวยชัดเจน !ดวงตาอ่อนโยน! สายตาเงียบสงบ ไม่มีผลต่อโครงสร้างข นตา และไม่ทิ้งแผลเป็น

 • ตาดุ มองเห็นเนื้อตาสีแดง มากเกินไป และหางตาสูง

ศัลยกรรมเปิดหางตา รักษาขนตาคือ ?

ในปี 2013สมาคมศัลยกรรมความงามและศัลยศาสตร์แห่งเกาหลีได้เปิดเผยว่า ศูนย์ศัลยกรรมค วามงามบราวน์ เป็นศูนย์ศัลยกรรมความงามที่ค้นคว้าวิจัย [สาขาการศัลยกรรมดวงตา] สำเร็จ

ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์, การศัลยกรรมความงามที่คิดค้น

<ปี 2013สมาคมศัลยกรรมความงามประเทศเกาหลีได้ปร กาศต่อการประชุมนานาชาติ>
การประชุมสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าประเทศเกาหลี ค รั้งที่ 16
ABF(Asian Blepharoplasty Forum)ครั้งที่ 1
การเปิดหางตา รักษาขนตา : แก้ไขแผลเป็นที่เกิดขึ้นหลัง การศัลยกรรมความงาม

<ปี 2015 สมาคมศัลยกรรมความงามประเทศเกาหลีได้ประ กาศต่อการประชุมนานาชาติ>
การประชุมสมาคมศัลกรรมความงามประเทศเกาหลีครั้งที่ 73
การประชุมสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าประเทศเกาหลี ครั้งที่ 18
ABF(Asian Blepharoplasty Forum)ครั้งที่ 2 การเปิดหางตา รักษาขนตา

การเปิดหางตา ที่ยังคงรักษาขนตาโดยรอบเอาไว้

คงสภาพขนตาโดยปราศจากแผลเป็น

ด้วยวิธีการศัลยกรรมแบบเดิมที่เปิดหางตา และทำให้ขนตาส่วน ท้ายด้านล่างหายไป

วิวัฒนาการใหม่ การเปิดหางตา รักษาขนตา !

บราวน์เท่านั้นที่สามารถทำให้ดวงตาโตขึ้นอ ย่างเป็นธรรมชาติได้

ประกาศจากสมาคมศัลยกรรมตกแต่งความงามประเทศเกาหลี ทา งด้านศัลยกรรมดวงตาปี 2013 : การเปิดหางตา รักษาขนตา

เป็นเทคนิคการศัลยกรรมเฉพาะของบราวน์ ที่ได้จากการศึกษ าวิจัย มาเป็นเวลาหลายปี โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ได้ดวงตาใหม่ที่เข้ากับใบหน้า

 • 1.

  การเปิดหางตาที่คงสภาพ ขนตาไว้ โดยปราศจากแ ผลเป็น

 • 2.

  วิธีการศัลยกรรมที่ต้องแ ก้ไของศาหางตาเดิม, ใต้ หางตา และอื่นๆที่แตกต่ างกัน

 • 3.

  ได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจ ด้วย การศัลยกรรมแบบตัวต่อ ตัว 1:1

 • 4.

  สัดส่วนดวงตา-ใบหน้า ด้วยประสบการณ์ที่สั่งส มมาเป็นระยะเวลาหลายปี

 • 5.

  การศัลยกรรมที่คำนึงถึง ทุกส่วนของดวงตา อาทิเ ช่น ความลึก, ความโต, เส้น เป็นต้น

การศัลยกรรมเปิดหางตัวทั่วไป vs
การเปิดหางตา รักษาขนตาแบบบราวน์

การเปิดหางตาทั่วไป การเปิดหางตา รักษาขนตาแบบบราวน์
VS
ผ่าผิวหนังส่วนปลายด้านนอกขนตา, ขนตาส่วนปลายหายไป ขนตา คงสภาพขนตาไว้ ด้วยความรู้ และเทคนิคในการผ่าตัดที่คิดค้นขึ้นมาเอง
เกิดแผลเป็นตรงส่วนปลายหางตาที่ผ่าตัด แผลเป็น ผ่าเพียงเล็กน้อยด้านในเปลือกตาและเย็บติด เกิดแผลเป็นน้อยมาก
ผ่า และเย็บที่ผิวหนัง โอกาสการคืนสภาพสูง คืนสภาพ ยึดติดด้วยเนื้อเยื่อในตา โอกาสคืนสภาพต่ำ
เปิดเพียงส่วนหรือด้านเดียว ดูไม่สมดุล และไม่เข้ากัน ผลลัพธ์ ปรับทั้งความกว้าง ความยาว แนวนอน แนวตั้ง ได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจ การคงสภาพขนตาทำ ให้ไม่เห็นแผลเป็น และดูเป็นธรรมชาติ
กรณีผ่าแผลใหญ่ บวมและเกิดรอยฟกช้ำ พักฟื้นนาน พักฟื้น ผ่าเพียงเล็กน้อย อัตราการบวมและฟกช้ำต่ำ หายเร็ว

คำแนะนำของเรา

“ดวงตากำหนด โหงวเฮ้งใบหน้า .แก้ได้ !”

จุดเด่นของการเปิดหางตา รักษาขนตาในแบบของบราวน์

 • 1. คงสภาพขนตา

  คงสภาพขนตาเดิมไว้ด้วยเทค นิคที่คิดค้นขึ้นจากบราวน์ ทำใ ห้ได้ดวงตา กลม โต ปราศจาก แผลเป็น

 • 2. ป้องกันการคืนส ภาพ

  หมดกังวลาเรื่องการคืนสภา พเดิม เพราะปรับรูปหางตาจ ากเนื้อเยื่อและเส้นเอ็น

 • 3. ฟื้นตัวเร็ว ไร้แผ ลเป็น

  ศัลยกรรมเนื้อเยื่อด้านในดวง ตา จึงไม่ทิ้งแผลเป็นไว้ ระยะ เวลาการศัลยกรรมสั้น และฟื้น ตัวเร็ว

 • 4. เปลี่ยนแปลงดว งตาอย่างมีประสิทธิ ภาพ

  ขยายหางตาทั้งแนวตั้ง-แนวน อนในพร้อมกัน ทำให้ตาโต ดู มีเสน่ห์ เหมือนได้เกิดใหม่

 • 5. ได้ผลลัพธ์อย่างเ ป็นธรรมชาติ

  ปรับขยายขนาดเฉลี่ยประมา ณ 5~7mm จึงได้ผลลัพธ์ที่ดู เป็นธรรมชาติ

 • 6. ปรับความลาดเ อียงของหางตา

  สามารถปรับองศาของหางตา ได้ตามความต้องการ จึงได้ผ ลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ

ภาพถ่ายก่อนและหลัง

ข้อมูลการศัลยกรรม

 • ระยะเวลา การผ่าตัด

  30 ~ 1 ขั่วโมง

 • วิธีวางยาสลบ

  ยานอนหลับ

 • การพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล

  ไม่จำเป็น

 • ระยะเวลา การตัดไหม

  5~7 วัน

 • ระยะพักฟื้น

  1 อาทิตย์

เปิดหางตา รักษาขนตา (ดึงหางตาลง)

เปิดหางตา รักษาขนตา
(ดึงหางตาลง)

เปลี่ยนโหงวเฮ้งโดยการ เปิดหางตารักษาขนตา

สาเหตุที่รูปตาของชาวตะวันออกดูเล็กกว่าชาวตะวันตกเนื่องจาก“Mongolian fold” Mongolian fold คือ ส่วนปลายของดวงตา, กล่าวคือ เพราะหางตาสูง เลยทำให้ห น้าดูดุ ในขณะเดียวกันก็ทำให้ดวงตาดูอึดอัดด้วย การเปิดหางตารักษาขนตา ของศ ูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ เป็นวิธีการศัลยกรรมที่ทำให้ดวงตาดูมีเสน่ห์ สดใส และดูโตขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ เพราะจะดึงหางตาชี้ลง ทำให้ยาวขึ้น ด้วยวิธีการศัล ยกรรมที่ทันสมัย มากกว่าเดิมที่ดึงเพียงหางตาลงมา และรักษาขนตาด้านในไว้ โดย ไม่มีแผลเป็น

 • หางตาแคบ และปิด ดูอึดอัด

 • ดวงตาสวยชัดเจน !ดวงตาอ่อนโยน
  สายตาเงียบสงบไม่มีผลต่อโ
  ครงสร้างขนตา และไม่ทิ้งแผลเป็น

 • ตาดุ มองเห็นเนื้อตาสีแดง
  มากเกินไป และหางตาสูง

ศัลยกรรมเปิดหางตา รักษาขนตาคือ ?

ในปี 2013สมาคมศัลยกรรมความงามและศัลยศาสตร์แห่งเกาหได้เปิดเผยว่าศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์เป็นศูนย์ศัลยกรรมความงามที่ค้นคว้าวิจัย [สาขาการศัลยกรรมดวงตา] สำเร็จ

การศัลยกรรมความงามที่คิดค้น,ศูนย์ศัลยกรรมความง ามบราวน์

<ปี 2013สมาคมศัลยกรรมความงามประเทศเกาหลีได้ประกาศต่อกา ระชุมนานาชาติ>
การประชุมสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าประเทศเกาหลี ครั้งที่ 16
ABF(Asian Blepharoplasty Forum)ครั้งที่ 1
การเปิดหางตา รักษาขนตา : แก้ไขแผลเป็นที่เกิดขึ้นหลังการศัลยกร รมความงาม

<ปี 2015 สมาคมศัลยกรรมความงามประเทศเกาหลีได้ประกาศต่อการป ระชุมนานาชาติ>
การประชุมสมาคมศัลกรรมความงามประเทศเกาหลีครั้งที่ 73
การประชุมสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าประเทศเกาหลี ครั้งที่ 18
ABF(Asian Blepharoplasty Forum)ครั้งที่ 2
การเปิดหางตา รักษาขนตา

การเปิดหางตา ที่ยังคงรั
กษาขนตาโดยรอบเอาไว้

คงสภาพขนตาโดยปราศจากแผลเป็น

ด้วยวิธีการศัลยกรรมแบบเดิมที่เปิดหางตา และทำให้ขนตาส่วนท้ายด้าน ล่างหายไป

วิวัฒนาการใหม่ การเปิดหางตา รักษาขนตา ! บราวน์เท่านั้นที่สามา รถทำให้ดวงตาโตขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติได้

บราวน์เท่านั้นที่สามารถทำให้ดวงตาโตขึ้นอ ย่างเป็นธรรมชาติได้

ประกาศจากสมาคมศัลยกรรมตกแต่งความงามประเทศเกาหลี ทางด้านศัล ยกรรมดวงตาปี 2013 : การเปิดหางตา รักษาขนตา

เป็นเทคนิคการศัลยกรรมเฉพาะของบราวน์ ที่ได้จากการศึกษาวิจัย ม าเป็นเวลาหลายปี โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ได้ดวงตาใหม่ที่เข้ากับใบหน้า

 • 1.

  การเปิดหางตาที่คงสภาพขนตาไว้ โดยปราศจากแผลเป็น

 • 2.

  วิธีการศัลยกรรมที่ต้องแก้ไของศ าหางตาเดิม, ใต้หางตา และอื่นๆ ที่แตกต่างกัน

 • 3.

  ได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจ ด้วยการศัล ยกรรมแบบตัวต่อตัว 1:1

 • 4.

  สัดส่วนดวงตา-ใบหน้า ด้วยประส บการณ์ที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลาห ลายปี

 • 5.

  การศัลยกรรมที่คำนึงถึงทุกส่วนข องดวงตา อาทิเช่น ความลึก, ควา มโต, เส้น เป็นต้น

การศัลยกรรมเปิดหางตัวทั่วไป
vs การเปิดหางตา
รักษาขนตาแบบบราวน์

การเปิดหางตาทั่วไป การเปิดหางตา
รักษาขนตาแบบบราวน์
VS
ผ่าผิวหนังส่วนปลา ยด้านนอกขนตา, ขนตาส่วนปลายหายไป ขนตา คงสภาพขนตาไว้ ด้วยความรู้ และเทคนิคในการผ่า ตัดที่คิดค้นขึ้นมาเอง
เกิดแผลเป็นตรงส่วน ปลายหางตาที่ผ่าตัด แผลเป็น ผ่าเพียงเล็กน้อยด้านในเป ลือกตาและเย็บติด เกิดแผ ลเป็นน้อยมาก
ผ่า และเย็บที่ผิวหนัง โอกาสการคืนสภาพสูง คืนสภาพ ยึดติดด้วยเนื้อเยื่อในตา โอกาสคืนสภาพต่ำ
เปิดเพียงส่วนหรือด้านเดียว ดูไม่สมดุล และไม่เข้ากัน ผลลัพธ์ ปรับทั้งความกว้าง ความยาว แน วนอน แนวตั้ง ได้ผลลัพธ์ที่พึงพ อใจ การคงสภาพขนตาทำให้ไม่เ ห็นแผลเป็น และดูเป็นธรรมชาติ
กรณีผ่าแผลใหญ่ บวมและ เกิดรอยฟกช้ำ พักฟื้นนาน พักฟื้น ผ่าเพียงเล็กน้อย อัตราการ บวมและฟกช้ำต่ำ หายเร็ว

คำแนะนำของเรา

“ดวงตากำหนด โหงวเฮ้งใบหน้า .แก้ได้ !”

จุดเด่นของการเปิดหางตา
รักษาขนตาในแบบของบราวน์

 • 1. คงสภาพขนตา

  คงสภาพขนตาเดิมไว้ด้วยเทคนิ คที่คิดค้นขึ้นจากบราวน์ ทำให้ไ ด้ดวงตา กลม โต ปราศจากแผ ลเป็น

 • 2. ป้องกันการคืนสภาพ

  หมดกังวลาเรื่องการคืนสภาพเ ดิม เพราะปรับรูปหางตาจากเนื้อ เยื่อและเส้นเอ็น

 • 3. ฟื้นตัวเร็ว ไร้แผลเป็น

  ศัลยกรรมเนื้อเยื่อด้านในดวงตา จึงไม่ทิ้งแผลเป็นไว้ ระยะเวลาก ารศัลยกรรมสั้น และฟื้นตัวเร็ว

 • 4. เปลี่ยนแปลงดวงตา อย่างมีประสิทธิภาพ

  ขยายหางตาทั้งแนวตั้ง-แนวนอน ในพร้อมกัน ทำให้ตาโต ดูมีเสน่ ห์ เหมือนได้เกิดใหม่

 • 5. ได้ผลลัพธ์อย่างเป็นธ รรมชาติ

  ปรับขยายขนาดเฉลี่ยประมาณ 5~7mm จึงได้ผลลัพธ์ที่ดูเป็นธ รรมชาติ

 • 6. ปรับความลาดเอียง ของหางตา

  สามารถปรับองศาของหางตาไ ด้ตามความต้องการ จึงได้ผล ลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ

ภาพถ่ายก่อนและหลัง

ข้อมูลการศัลยกรรม

 • ระยะเวลาการผ่าตัด

  30 ~ 1 ขั่วโมง

 • วิธีวางยาสลบ

  ยานอนหลับ

 • การพักรักษาตัว
  ในโรงพยาบาล

  ไม่จำเป็น

 • ระยะเวลาการตัดไหม

  5~7 วัน

 • ระยะพักฟื้น

  1 อาทิตย์