รูปถ่ายก่อน/หลังศัลยกรรม

รูปถ่ายก่อน /หลังศัลยกรรม

มาสัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนต้องทึ่งด้วยการ
ศัลยกรรมที่แน่นอนและปลอดภัยของบราวน์

รูปถ่ายก่อน/หลังศัลยกรรม

รูปถ่ายก่อน /หลังศัลยกรรม
มาสัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนต้องทึ่งด้วยการ ศัลยกรรมที่แน่นอนและปลอดภัยของบราวน์

ศัลยกรรมแก้ไขจมูก (ศัลยกรรมจมูก 3D CT), ศัลยกรรมลดขากรรไกรสี่เหลี่ยม V ไลน์, การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D, กำจัดไขมันส่วนแก้ม
ศัลยกรรมจมูก 3D CT (ศัลยกรรมจมูกแบบไม่ใส่วัสดุสังเคราะห์), การศัลยกรรมลดขากรรไกรเหลี่ยมVไลน์ , การศัลยกรรมปลายคาง, การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D
กำจัดรอยคล้ำใต้ดวงตาแบบด่วน, ศัลยกรรมแก้ไขจมูก 3D CT, ศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D, ศัลยกรรมลดขากรรไกร V ไลน์, กำจัดไขมันแก้ม
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10