การศัลยกรรมโหนกแก้มชาย

การศัลยกรรมโหนกแก้มชาย

คงเสน่ห์ของความเป็นชาย!
ปรับใบหน้าบูดเบี้ยวให้เข้ารูปและเรียบเนียน

ทำไมผู้ชายจึงตามหาแต่บราวน์ ?

การศัลยกรรมผู้ชายที่แตกต่างจากผู้หญิงอย่างสิ้นเชิง
“การศัลยกรรมโหนกแก้มผู้ชายในแบบของบราวน์ตอบโจทย์ในการ แก้ไขโห
นกแก้มที่ดูไม่ทันสมัย ไม่เป็นรูปเป็นร่าง ให้เป็นในรูปแบบที่ผู้ชายต้องการ”

หัวใจสำคัญของขากรรไก รทรงเหลี่ยมในแบบบราวน์

1. บทความศัลยกรรมความงามที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

เผยแพร่บทความ,พัฒนาการรักษาของศู นย์ศัลยกรรมบราวน์ด้วยตนเอง การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D

The Journal of Craniofacial Surgery บทความวิชาการ ยอดเยี่ยมการศัลยกรรมความงาม ปี 2015 บทความการศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D เทคนิคการศัลยกรรมจมูกและโครงหน้าของศูนย์ศัลยกรรมคว ามงามบราวน์ได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์ทั่ว โลก จากการเผยแพร่บทความศัลยกรรมยกกระชับโหนกแก้ม 3D ด้วยการผ่าตัดตัดต่อกระดูกรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูแบบคู่ ของ JCS[The Journal of Craniofacial Surgery] ซึ่งเป็ นบทความวิชาการยอดเยี่ยมด้านเทคนิคการศัลยกรรมจมูก, โครงหน้าของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

2. นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมการศัล
ยกรรมความงามประเทศเกาหลี ตลอดระยะเวลา 3 ปี

การศัลยกรรมความงามที่คิดค้น,
การศัลยกรรมความงามของศูนย์ศัลยก
รรมความงามบราวน์

< นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมตกแ ต่งความงามประเทศเกาหลี ปี 2011>
ศัลยกรรมลดโหนกแก้ม-การศัลยกรรมลดโหนกแก้มแ บบหมุนที่ใช้การกำจัดรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู

< นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมตกแ ต่งความงามประเทศเกาหลี ปี 2013>
การประชุมวิชาการสมาคมการศัลยกรรมความงามโครงห น้าและกะโหลกศีรษะประเทศเกาหลี ครั้งที่ 16
การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3Dโดยการยืด ตรึงภายนอก

<นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมตกแ ต่งความงามประเทศเกาหลี ปี 2015>
นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมความ งามประเทศเกาหลี ครั้งที่ 73
การประชุมวิชาการสมาคมการศัลยกรรมความงามโครงห น้าและกะโหลกศีรษะประเทศเกาหลี ครั้งที่ 18
การศัลยกรรมโหนกแก้มใหม่ที่ใช้การผ่าตัดกำจัดกระ ดูกโหนกแก้ม

3. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้านโครงหน้า

การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D การผ่าตัดตัดต่อกระดูกรูปทรงสี่เห ลี่ยมคางหมูแบบคู่ ได้รับสิทธิบัตรเครื่อ งหมายการค้าจากสำนักงานทรัพย์สินท างปัญญาเกาหล

คุณหมอคิมแทกยูเป็นผู้พัฒนาด้วยตนเอง

4. ศูนย์ศัลยกรรมที่ได้รับความเชื่อถือว่าผ่าตัดโดยตรงกับคุณหมอเจ้าของสิทธิบัตร

การศัลยกรรมโครงหน้าทั้งหมดของศูนย์ศ ัลยกรรมความงามบราวน์ดำเนินการโดยค ุณหมอคิมแทกยู

คุณหมอคิมแทกยูเป็นผู้ดำเนินการศัลยกรรมให้ผู้ป่วยที่ทำกา รศัลยกรรมที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ เริ่มตั้งแต่ขั้นต อนเริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้ายสามารถเข้าพบปรึกษากับคุณ หมอคิมแทกยูได้ในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาก่อ นดำเนินการศัลยกรรม จนกระทั้งการสังเกตผลหลังดำเนินกา รศัลยกรรมคุณหมอคิมแทกยูคิดค้นสิทธิบัตรการศัลยกรรมทั้ งหมดเกี่ยวกับการศัลยกรรมโครงหน้าของศูนย์ศัลยกรรมควา มงามบราวน์ เช่น การศัลยกรรมจมูกโครงหน้า การศัลยกรร มคางรูปทรงสี่เหลี่ยมในระดับมุมปาก การศัลยกรรมแบบยึด ตึงโหนกแก้มภายใน 30 นาที การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรู ปทรงทรง V คว่ำ(v คว่ำ) เพิ่มความยาว และการศัลยกรรมตั ดต่อกระดูกรูปทรงทรง V คว่ำ (การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรู ปแบบv คว่ำ) เป็นต้น ไม่เพียงเท่านั้นยังประสบความสำเร็จ ด้านเทคนิคการศัลยกรรมด้านโครงหน้าของประเทศเกาหลีผ ่านกิจกรรมทางวิชาการและการค้นคว้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด

การศัลยกรรมโหนกแก้มผู้ชาย คือ ?

ใบหน้าของคุณผู้ชายจะต้องมีความสมดุลกลมกลืนระหว่างโหนกแก้มหน้า-โหนกแก้มข้างกรณีที่โหนกแก้มปูดบวม ออกมามาก เป็นส่วนเกินบนใบหน้า ห รือกรณี รูปหน้ากว้าง ใหญ่ ดูไม่ทันสมัย ไม่มีสง่า เราเรียกการแก้ไขปัญหาใบหน้าเหล่านี้ ให้กลับมาสมส่วน โดยการปรับแก้โหนกแก้มหน้าและข้างว่าการ ศัลยกรรมโหนกแก้ม เพื่อให้การศัลยกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น เราจะมีการออกแบบการศัลยกรรมอย่างรอบคอบ โดยมองจากทุกทิศทาง ทุกองศา ของโหน กแก้มด้านหน้า-ด้านข้างที่ยื่นออกมา ทั้งด้านหน้า ด้านข้าง และ45องศา การศัลยกรรมโหนกแก้มจะแตกต่างจากผู้หญิง โดยเฉพาะสิ่งสำคัญในออกแบบกา รศัลยกรรมสำหรับคุณผู้ชายคือ ดูนุ่มนวล แต่ไม่สูญเสียเสน่ห์

ผลลัพธ์ที่ได้จากการศัลยกรรมโห
นกแก้มผู้ชายในแบบของบราวน์

ด้วยการลดขนาดของโหนกแก้มลง ใบหน้าดูเรียบเนียน และเล็กลง !
เติมเต็ม และสร้างมิติให้กับใบหน้าอย่างดูเป็นธรรมชาติ !

โหนกแก้มที่เหมาะสมกับคุณผู้ชาย

รักษาเอกสรีระความงามของคุณผู้ชาย
พิจารณาถึงอัตราส่วนของใบหน้าโดยรวม,Line ขากรรไกรร-โหนกแก้ม-หน้าผาก และหูตาจมูกปาก

ประเภทของการศัลยกรรมขากรรไกรทรงเหลี่ยม

จุดเด่นของการศัลยกรรมโหนกแก้มชายในแบบของบราวน์

ภาพถ่ายก่อนและหลัง

การศัลยกรรมคางรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line, การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D,
การศัลยกรรมจมูก 3D CT(การศัลยกรรมแก้ไขจมูก), การย้ายไขมันใต้ตาแบบคู่

การศัลยกรรมขากรรไกรรูปทรงสี่เหลี่ยมในระดับมุมปาก, การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D, การศัลยกรรมจมูก 3D CT

การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D

ข้อมูลการศัลยกรรม

 • ข้อมูลการ ศัลยกรรม

  ข้อมูลการศัลยกรรม

 • วิธีวางยาสลบ

  ยานอนหลับ, ดมยาสลบ

 • การพักรักษาตัว ในโรงพยาบาล

  ไม่มี

 • ระยะเวลาก ารตัดไหม

  5~7 วัน

 • ระยะพักฟื้น

  1 สัปดาห์

การศัลยกรรมโหนกแก้มชาย

การศัลยกรรมโหนกแก้มชาย
คงเสน่ห์ของความเป็นชาย! ปรับใบหน้าบูดเบี้ยว ให้เข้ารูปและเรียบเนียน

ทำไมผู้ชายจึงตามหาแต่บราวน์ ?

การศัลยกรรมผู้ชายที่แตกต่างจากผู้หญิงอย่างสิ้นเชิง “การศัลยกรรมโหนกแก้มผู้ชายในแบบของบราวน์ตอบ โจทย์ในการ แก้ไขโหนกแก้มที่ดูไม่ทันสมัย ไม่เป็นรูปเป็นร่าง ให้เป็นในรูปแบบที่ผู้ชายต้องการ ”

หัวใจสำคัญของขากรรไก
รทรงเหลี่ยมในแบบบราวน์

1. บทความศัลยกรรมความงามที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

เผยแพร่บทความ,พัฒนาการรักษาของศูนย์ศัลยกรรม บราวน์ด้วยตนเอง

The Journal of Craniofacial Surgery บทความวิชาการยอดเยี่ยมก ารศัลยกรรมความงาม ปี 2015 บทความการศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D เทคนิคการศัลยกรรมจมูกและโครงหน้าของศูนย์ศัลยกรรมความงามบรา วน์ได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลก จากการเผยแพร่บ ทความศัลยกรรมยกกระชับโหนกแก้ม 3D ด้วยการผ่าตัดตัดต่อกระดูกรู ปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูแบบคู่ของ JCS[The Journal of Craniofacial Surgery] ซึ่งเป็นบทความวิชาการยอดเยี่ยมด้านเทคนิคการศัลยกรรมจ มูก,โครงหน้าของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

2. นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมการศัล
ยกรรมความงามประเทศเกาหลี ตลอดระยะเวลา 3 ปี

การศัลยกรรมความงามที่คิดค้น,การศัลยกรรมความง ามของศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์

< นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมตกแต่งความงามป ระเทศเกาหลี ปี 2011>
ศัลยกรรมลดโหนกแก้ม-การศัลยกรรมลดโหนกแก้มแบบหมุนที่ใช้กา รกำจัดรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู

< นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมตกแต่งความงามป ระเทศเกาหลี ปี 2013>
การประชุมวิชาการสมาคมการศัลยกรรมความงามโครงหน้าและกะโหลก ศีรษะประเทศเกาหลี ครั้งที่ 16
การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3Dโดยการยืดตรึงภายนอก

< นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมตกแต่งความงามป ระเทศเกาหลี ปี 2015 >
นำเสนอการประชุมวิชาการนานาชาติการศัลยกรรมความงามประเทศเก าหลี ครั้งที่ 73
การประชุมวิชาการสมาคมการศัลยกรรมความงามโครงหน้าและกะโหลก ศีรษะประเทศเกาหลี ครั้งที่ 18
การศัลยกรรมโหนกแก้มใหม่ที่ใช้การผ่าตัดกำจัดกระดูกโหนกแก้ม

3. จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้านโครงหน้า

การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D การผ่าตัดตัดต่อกระดูกรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูแบบคู่ ได้รับสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าจากสำนักงานทรัพย ์สินทางปัญญาเกาหล

คุณหมอคิมแทกยูเป็นผู้พัฒนาด้วยตนเอง

4. ศูนย์ศัลยกรรมที่ได้รับความเชื่อถือว่าผ่
าตัดโดยตรงกับคุณหมอเจ้าของสิทธิบัตร

การศัลยกรรมโครงหน้าทั้งหมดของศูนย์ศัลยกรรมค วามงามบราวน์ดำเนินการโดยคุณหมอคิมแทกยู

คุณหมอคิมแทกยูเป็นผู้ดำเนินการศัลยกรรมให้ผู้ป่วยที่ทำการศัลยกรรม ที่ศูนย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงขั้นตอน สุดท้าย สามารถเข้าพบปรึกษากับคุณหมอคิมแทกยูได้ในทุกขั้นตอนเริ่ม ตั้งแต่การให้คำปรึกษาก่อนดำเนินการศัลยกรรม จนกระทั้งการสังเกตผ ลหลังดำเนินการศัลยกรรม คุณหมอคิมแทกยูคิดค้นสิทธิบัตรการศัลยกร รมทั้งหมดเกี่ยวกับการศัลยกรรมโครงหน้าของศูนย์ศัลยกรรมความงามบ ราวน์ เช่น การศัลยกรรมจมูกโครงหน้า การศัลยกรรมคางรูปทรงสี่เหลี่ย มในระดับมุมปาก การศัลยกรรมแบบยึดตึงโหนกแก้มภายใน 30 นาที การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงทรง V คว่ำ(v คว่ำ) เพิ่มความยาว และ การศัลยกรรมตัดต่อกระดูกรูปทรงทรง V คว่ำ (การศัลยกรรมตัดต่อกระด ูกรูปแบบv คว่ำ) เป็นต้น ไม่เพียงเท่านั้นยังประสบความสำเร็จด้านเทค นิคการศัลยกรรมด้านโครงหน้าของประเทศเกาหลีผ่านกิจกรรมทางวิชาก ารและการค้นคว้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด

การศัลยกรรมโหนกแก้มผู้ชาย คือ ?

ใบหน้าของคุณผู้ชายจะต้องมีความสมดุลกลมกลืนระหว่างโหนกแก้มหน้า-โหนกแก้มข้างกรณีที่โหนกแก้มปูดบวม ออกมามาก เป็นส่วนเกินบนใบหน้า หรือกรณี รูป หน้ากว้าง ใหญ่ ดูไม่ทันสมัย ไม่มีสง่า เราเรียกการแก้ไขปัญหาใบหน้าเหล่านี้ ให้ก ลับมาสมส่วน โดยการปรับแก้โหนกแก้มหน้าและข้างว่าการศัลยกรรมโหนกแก้ม เพื่อให้การศัลยกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น เราจะมีการออกแบบการศัลยกรรมอย่างร อบคอบ โดยมองจากทุกทิศทาง ทุกองศา ของโหนกแก้มด้านหน้า-ด้านข้างที่ยื่นออ กมา ทั้งด้านหน้า ด้านข้าง และ45องศา การศัลยกรรมโหนกแก้มจะแตกต่างจากผู้ห ญิง โดยเฉพาะสิ่งสำคัญในออกแบบการศัลยกรรมสำหรับคุณผู้ชายคือ ดูนุ่มนวล แ ต่ไม่สูญเสียเสน่ห์

ผลลัพธ์ที่ได้จากการศัลยกรรม
โหนกแก้มผู้ชายในแบบของบราวน์

ด้วยการลดขนาดของโหนกแก้มลง
ใบหน้าดูเรียบเนียน และเล็กลง !
เติมเต็ม และสร้างมิติให้กับใบหน้าอย่างดูเป็นธรรมชาติ !

โหนกแก้มที่เหมาะสมกับคุณผู้ชาย

รักษาเอกสรีระความงามของคุณผู้ชาย
พิจารณาถึงอัตราส่วนของใบหน้าโดยรวม,Line
ขากรรไกรร-โหนกแก้ม-หน้าผาก และหูตาจมูกปาก

ประเภทของการศัลยกรร
มขากรรไกรทรงเหลี่ยม

จุดเด่นของการศัลยกรรมโหน
กแก้มชายในแบบของบราวน์

ภาพถ่ายก่อนและหลัง

การศัลยกรรมคางรูปทรงสี่เหลี่ยม V-line, การศัลยกรรมหมุน โหนกแก้มยกกระชับ 3D, การศัลยกรรมจมูก 3D CT(การศัลยกรรมแก้ไขจมูก),การย้ายไขมันใต้ตาแบบคู่

ขากรรไกรทรงเหลี่ยม จนถึงมุมปาก, การศัลยกรรมหมุน โหนกแก้มยกกระชับ 3D, การศัลยกรรมจมูก 3D CT

การศัลยกรรมหมุนโหนกแก้มยกกระชับ 3D

ข้อมูลการศัลยกรรม

 • ระยะเวลาการผ่าตัด

  30 ~ 1 ขั่วโมง

 • วิธีวางยาสลบ

  ยานอนหลับ, ดมยาสลบ

 • การพักรักษาตัว
  ในโรงพยาบาล

  ไม่มี

 • ระยะเวลาการตัดไหม

  5~7 วัน

 • ระยะพักฟื้น

  1 สัปดาห์