Korean Plastic Surgery FAQ

1

ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดทำศัลยกรรมราคาเท่าไหร่?

2

ถ้าหากเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมแล้วจะต้องใช้เวลาพักนานเท่าไหร่?

3

จะต้องเดินทางมาผ่าตัดที่เกาหลีเมื่อไหร่?

4

หลังจากผ่าตัดแล้วสามารถนั่งเครื่องบินได้หรือไม่?

5

ข้อดีของโรงพยาบาลศัลยกรรมบราวน์คืออะไร?

6

จำเป็นจะต้องยื่นวีซ่าเพื่อเข้ารับการผ่าตัดหรือไม่?

7

ที่โรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ที่พูดภาษาต่างประเทศได้หรือไม่?

8

ฉันสามารถเลือกคณหมอได้หรือไม่?

9

กรณีที่ต้องพักระยะยาวทางโรงพยาบาลมีที่พักให้หรือไม่?

10

หลังจากผ่าตัดแล้วจะสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวและช็อปปิ้งได้เมื่อไหร่?

11

ก่อนเดินทางไปประเทศเกาหลีจะต้องเตรียมอะไรบ้าง?

1 ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดทำศัลยกรรมราคาเท่าไหร่?

ค่าใช้จ่ายในการทำศัลยกรรมนั้นแตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับอาการ, ส่วนที่ผ่าตัด, การผ่าตัดครั้งแรก และการผ่าตัดแก้ไข

2 ถ้าหากเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมแล้วจะต้องใช้เวลาพักนานเท่าไหร่?

จะมีการฉีดยาปฎิชีวนะและล้างแผลในวันที่1~2หลังจากผ่าตัด  ตัดไหมช่วงวันที่5-7หลังจากผ่าตัด

3 จะต้องเดินทางมาผ่าตัดที่เกาหลีเมื่อไหร่?

ในกรณีของการผ่าตัดที่ต้องใช้ยาสลบนั้น เนื่องจากต้องใช้เวลาในการรอผลตรวจเลือด ดังนั้นจึงต้องเดินทางมาตรวจเลือดกับคุณหมอที่โรงพยาบาลก่อนวันผ่าตัด1วัน ส่วนกรณีของการผ่าตัดที่ใช้ยาชานั้น หากไม่สะดวกเดินทางมาที่โรงพยาบาลก่อน1วัน สามารถตรวจได้2-3ชั่วโมงก่อนเข้ารับการผ่าตัดในวันที่ผ่าตัด

4 หลังจากผ่าตัดแล้วสามารถนั่งเครื่องบินได้หรือไม่?

สามารถนั่งเครื่องบินได้หลังจากพักฟื้นหลังผ่าตัดผ่านไปแล้ว2-3วัน

5 ข้อดีของโรงพยาบาลศัลยกรรมบราวน์คืออะไร?

โรงพยาบาลศัลยกรรมบราวน์มีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา ที่พัฒนางานวิจัยอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อความงามที่เป็นเลิศ โดยมีเทคนิคพิเศษเป็นพื้นฐาน นอกจากนี้ยังได้จดสิทธิบัตรวิธีการผ่าตัดในแต่ละสาขา, และมีการตีพิมพ์วารสารเกี่ยวกับการศัลยกรรมโครงหน้าที่ได้รับการยอมรับในทักษะทางเทคนิคที่ก้าวกระโดดอีกด้วย เพื่อการวางยาที่ปลอดภัย จึงมีระบบการดำเนินการตรวจอย่างแม่นยำ และมีวิสัญญีแพทย์1ท่านดูแลอย่างใกล้ชิดขณะที่ทำการผ่าตัดด้วย นอกจากนี้ยังมีระบบCentral Monitoring Systemที่พบได้แม้กระทั่งในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เป็นระบบที่ตรวจสอบสภาพคนไข้ขณะผ่าตัดสองถึงสามครั้งซ้อน เพื่อให้ได้รับการผ่าตัดที่ปลอดภัย

6 จำเป็นจะต้องยื่นวีซ่าเพื่อเข้ารับการผ่าตัดหรือไม่?

เนื่องจากมาตรฐานวีซ่าของในแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกัน จึงมีประเทศที่ต้องดำเนินการยื่นวีซ่าและไม่ต้องยื่นวีซ่า กรณีของประเทศเวียดนามนั้น ได้มีวีซ่าท่องเที่ยวด้านการแพทย์ ทำให้การยื่นขอวีซ่าง่ายขึ้นกว่าแต่เดิม ประเทศอินโดนีเซียจำเป็นจะต้องดำเนินการขอวีซ่า ส่วนประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นนั้นไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า ส่วนประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ในแต่ละประเทศกฎเกณฑ์แตกต่างกัน จึงจะต้องทำการติดต่อสอบถามที่สถานฑูตก่อน หากจำเป็นเป็นจะต้องยื่นวีซ่า ทางโรงพยาบาลจะดำเนินการช่วยเหลือเกี่ยวกับการเตรียมเอกสาร

7 ที่โรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ที่พูดภาษาต่างประเทศได้หรือไม่?

ที่โรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาไทย, ภาษาเวียดนาม, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอินโดนีเซียประจำการอยู่ ซึ่งอำนวยความสะดวกในการเป็นล่ามให้ในการเข้ารับการปรึกษา, ผ่าตัด และการดูแลหลังผ่าตัด

8 ฉันสามารถเลือกคณหมอได้หรือไม่?

สามารถเลือกคุณหมอผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาได้

9 กรณีที่ต้องพักระยะยาวทางโรงพยาบาลมีที่พักให้หรือไม่?

ทางโรงพยาบาลมีบริการจองโรงแรมและให้ส่วนลดโรงแรมที่อยู่ห่างจากโรงพยาบาล5-10นาทีโดยรถยนต์

10 หลังจากผ่าตัดแล้วจะสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวและช็อปปิ้งได้เมื่อไหร่?

การเดินออกกำลังกายหลังผ่าตัดจะสามารถช่วยลดอาการบวมให้หายเร็วได้ กรณีของการผ่าตัดเบาเช่นการผ่าตัดตานั้นสามารถเดินออกกำลังกายได้เลยในวันที่ผ่าตัด หรือสามารถไปท่องเที่ยวและช็อปปิ้งได้หลังผ่านไป1-2วันหลังผ่าตัด ขึ้นอยู่กับประเภทของการผ่าตัด

11 ก่อนเดินทางไปประเทศเกาหลีจะต้องเตรียมอะไรบ้าง?

เนื่องจากทางโรงพยาบาลมีการเตรียมสิ่งของที่จำเป็นในการผ่าตัดเช่น ไอซ์แพ็ค, ผ่าก๊อซ, ยาที่ทาน, น้ำฟักทอง ฯลฯ ให้ จึงไม่จำเป็นต้องเตรียมอะไรมา