การเปิดโคนตาเมจิก

การเปิดโคนตาเมจิก

การเปิดโคนตาเมจิกคือ?

หนังคลุมหัวตา(Mongolian fold) หมายถึง ผิวหนังที่ยื่นออกมาปิดหัวตาอยู่ ทุกคนสามารถมีดวงตาที่นุ่มนวลและมีเสน่ห์ได้ด้วยการเปิดหัวตาทั้งกรณีที่คว ามกว้างระหว่างดวงตาแคบหรือกว้างไป, กรณีที่ดวงตาดูดุ เนื่องจากรูปร่าง หรือองศาความเอียงของหัวตา เป็นต้น การศัลยกรรมเปิดหัวตาเมจิกในแบบศู นย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ จะทำให้ดวงตาสวย สดใส ดูเป็นธรรมชาติ หมดห่วงเรื่องรอยแผลเป็นที่เคยเจอในการศัลยกรรมแบบเก่า รวมทั้งจากประสบ การณ์ที่หลากหลายจึงสามารถออกแบบหัวตาให้เข้ากับดวงตาของแต่ละคนได้อย่างเป็นธรรมชาติ การศัลยกรรมเปิดหัวตาเมจิก จะได้ดวงตาสดใส ดูเป็นธ รรมชาติ, ยิ่งทำพร้อมกับการทำตาสองชั้น จะช่วยเชื่อมชั้นตามาถึงหัวตา ทำให้ดวงตาดูอ่อนโยน และดูยาวขึ้นได้อีกด้วย

การเปิดโคนตาเมจิก

การเปิดโคนตาเมจิก

การเปิดโคนตาเมจิกคือ?

หนังคลุมหัวตา(Mongolian fold) หมายถึง ผิวหนังที่ยื่นออกมาปิดหัวตาอยู่ ทุกคนสามารถมีดวงตาที่นุ่มนวลและมีเสน่ห์ได้ด้วยการเปิดหัวตาทั้งกรณีที่คว ามกว้างระหว่างดวงตาแคบหรือกว้างไป, กรณีที่ดวงตาดูดุ เนื่องจากรูปร่าง หรือองศาความเอียงของหัวตา เป็นต้น การศัลยกรรมเปิดหัวตาเมจิกในแบบศู นย์ศัลยกรรมความงามบราวน์ จะทำให้ดวงตาสวย สดใส ดูเป็นธรรมชาติ หมดห่วงเรื่องรอยแผลเป็นที่เคยเจอในการศัลยกรรมแบบเก่า รวมทั้งจากประสบ การณ์ที่หลากหลายจึงสามารถออกแบบหัวตาให้เข้ากับดวงตาของแต่ละคนได้อย่างเป็นธรรมชาติ การศัลยกรรมเปิดหัวตาเมจิก จะได้ดวงตาสดใส ดูเป็นธ รรมชาติ, ยิ่งทำพร้อมกับการทำตาสองชั้น จะช่วยเชื่อมชั้นตามาถึงหัวตา ทำให้ดวงตาดูอ่อนโยน และดูยาวขึ้นได้อีกด้วย