Real Selfie

Real Selfie

มาสัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนต้องทึ่งด้วยการ
ศัลยกรรมที่แน่นอนและปลอดภัยของบราวน์

Real Selfie

Real Selfie
มาสัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนต้องทึ่งด้วยการ ศัลยกรรมที่แน่นอนและปลอดภัยของบราวน์

 

^^

  做鼻部手术后已经第3个月了~ 第一次决定做手术

丁傲 2013-05-13 6505

隆鼻手术后记

  手术后第12天了。 虽然还没有完全消肿但是挺满

do 2013-05-13 6311

铁别满意!!!!!

  手术后已经过了两周~ 今天去医院踩了线。 一

风格 2013-05-13 6497

鼻部后记^^

  2年前做了鼻部整形,但是以为不满意就下了决心

55 2013-05-13 6478

鼻部修复术/30分的颧骨术、经过一个夜了~

  初次做整形手术,对整形手术什么知识都不知道

月月 2013-05-13 6613

双眼皮修复术后记

  5年前做了埋线法上眼皮,但是一只眼睛开了因此

娜娜 2010-09-09 11262

做隆鼻术的我^^

  手术后已经都一个月了 以前我的脸是平平的但

自信感 2013-05-13 6464

在博朗温做的隆鼻整形^-^

  为了做隆鼻术上网查了很多家又和妈妈一起去医

jj 2013-05-13 6676

鼻子,因为它不停地看镜子

  平时看上又矮又丑的鼻子,成了我最大的自卑。

镜子小姐 2013-05-13 7331

自然粘连埋线法+开后眼角+隆鼻术 2周后的效果真的很满意^^

  手术后第2周的效果~~ 本来没有想做手术…. 不知

2013-05-13 7112

脂肪移植,鼻部修复术,开后眼角

  2年前、初次做隆鼻术当时很满意但是过了一段时

指指指 2013-05-13 7108

真诚的感谢博朗整形医院!!

  您好院长^^ 我叫美丽~~ 还记得我吗? 这几天太

xx 2013-05-13 7124
Title Author Date Views

 
91
 
92
 
93
 
94
 
95
 
96
 
97
 
98
 
99
 
100